Ford Otosan Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (27.10.2020)

3Ç20 Finansal Sonuçları

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 100,00
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 101,48
Potansiyel Getiri %1

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %133,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %44,1 artışla 13.4 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %2,8 artışla 28.5 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %127,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %77,9 artışla 1.4 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %24,7 artışla 3 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 30 baz puan düşüş göstermiştir.

Geçen yılın aynı çeyreğine göre 203 baz puan artışla %10,7 olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 182 baz puan artışla %10,4 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %385,08 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %198,9 artışla 1.4 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %68,9 artışla 2.3 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %20,7 düşüşle 3.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç20’de 13.396 mn TL satış geliri (kons: 13.554 mn TL-Gedik: 13.783 mn TL), 1.435 mn TL FAVÖK (kons: 1.333 mn TL-Gedik: 1.309 mn TL) ve 1.358 mn TL net kar (kons: 1.015 mn TL-Gedik: 895 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı olasılıklerin üzerinde açıklanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %350 artışla 5,3 milyar TL olmuştur. 3Ç20’de şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi %372 terakki kaydederek 31 bin adet olurken, iç pazar %178 büyüme sergilemiştir. Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adeTürk Lirasıeri sırasıyla %295 ve %412 artışla 9 bin ile 22 bin adet olmuştur. Böylelikle şirketin pazar payı %7,6’dan %12,8’e çıkmıştır. İhracat gelirleri yıllık %3 artışla 8,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adeTürk Lirasıeri sırasıyla %63, %21 ve %24 azalarak 2,0 bin adet, 58 bin adet ve 60 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 3Ç20’de toplam satış hacmi yıllık %7 artışla 92 bin adet olurken, ihracat hacminin toplam hacim içerisindeki payı %92’den %66’ya gerilemiştir.

Yurtiçi satışlardaki yüksek marj kaynaklı olarak şirketin FAVÖK marjı gelişim kaydetmiştir. Güçlü gelir artışı ve daha iyi marjlar net karın önemli ölçüdeki artışına neden olmuştur. Şirket 2020 yılı olasılıklerini revize etmiştir. Toplam otomotiv iç pazarının 750-800 bin adet (ağır ticari araçlar dahil) (yıllık: +%52-63) (önceki: 670-720 bin adet; yıllık: +%36-46), şirketin iç pazar adeTürk Lirasıerinin 95-105 bin adet (yıllık: +%92-112) (önceki: 80-90 bin adet; yıllık+%62-82), ihracat adeTürk Lirasıerinin 250-260 bin adet (yıllık: -%22-25) (önceki: 230-240 bin adet; yıllık: -%28-31) ve yatırım harcamalarının 100-120 mn euro (önceki: 130-150 mn euro) (2019: 165 mn euro) olması beklenmektedir. Hisse 2020 yılı olasılıklerine göre 9,1xFD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Güçlü ve olasılıklerin üzerinde gelen finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir