Ford Otosan Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (11.02.2021)

Güçlü finansal sonuçlar…

“AL”
Hedef Fiyat: 178.60 TL
Önceki Hedef Fiyat: 171.30 TL
Getiri Potansiyeli: %11,0

Ford Otosan 4Ç20’de bizim 1.579mn TL’lik olasılıkmizin ve piyasa yaklaşık olasılıksi olan 1.492mn TL’nin oldukça üzerinde 1.927mn TL net kâr açıkladı (4Ç19: 617mn TL, 212,5%). 4Ç20’de güçlü ihracat ve yurt içi satış gelirleri, ticari alacaklara ilişkin kur gelirlerindeki artış ve vadeli alımlar dolayısıyla oluşan finansman giderindeki gözle görülür düşüş, net kar rakamının kuvveTürk Lirasıi gerçekleşmesinde etkili olmuştur. 4Ç20’de %82,2’lik artış ile 20,961mn TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, bizim olasılıkmize paralel (20,870mn TL), piyasa yaklaşık olasılıksinin ise üzerinde (19,704mn TL) net satış geliri açıklamıştır.

Ford Otosan’ın, 4Ç20’de toplam satış adeTürk Lirasıeri yıllık 27% artarak 135.757 adet olarak gerçekleşmiştir (4Ç19: 106.559). 4Ç19’daki düşük yurt içi pazar satışlarına kıyasla 4Ç20’de olumlu ürün miksi ve fiyaTürk Lirasıama disiplini sayesinde yurt içi satışlar kuvveTürk Lirasıi artış göstererek yıllık %163’lük artış göstererek 6,412mn TL olarak gerçekleşmiştir (4Ç19: 2,439mn TL). Yurt içi satış adeTürk Lirasıeri geçen senenin düşük baz etkisine bağlı olarak 4Ç20’de yıllık %92 artarak 39.252 adet olarak gerçekleşmiştir (4Ç19: 20.425 adet). Şirket’in ihracat adeTürk Lirasıeri ise 4Ç19’a göre 4Ç20’de yıllık %12 artarak 96.505 adet olarak gerçekleşmiştir. EUR’nun TL’ye göre değer kazancı, ürün mixinin olumlu etkileri, e-ticaret faaliyeTürk Lirasıerinde büyüme ve cost plus ihracat anlaşmaları sayesinde Şirket’in ihracat gelirleri, 4Ç20‘de %61’lik güçlü artış göstermiştir (4Ç19: 9.063mn TL, 4Ç20: 14.550mn TL).

Ford Otosan, 4Ç20’de bizim olasılıkmizin (2.009mn TL) ve piyasa olasılıksinin (1.864mn TL) üstünde 2.322mn TL FAVÖK açıklamıştır (4Ç19: 975mn TL). Yurt içi satışlardaki güçlü terakki ve maliyet azaltıcı önlemlerin etkisiyle 4Ç20’de Şirket’in brüt kâr marjı yıllık 3.3 yp artış göstererek 13,3% düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamı ise kuvveTürk Lirasıi gerçekleşen esas faaliyet karlılığındaki artıştan kaynaklı olarak yıllık %138,1’lik terakki gerçekleştirmiştir. FAVÖK marjı ise 4Ç19’a göre 2.6 yp artış göstererek 11,1%’e ulaşmıştır.

FY2021 olasılıkleri: Şirket, 2021’de yurtiçi perakende pazarının 750- 800bin adet bandında, Ford markalı araç satışının 90-100bin adet düzeysinde, toplam satış adedinin ise 415-435bin düzeysinde gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket’in ihracat olasılıksi 325-335bin adet bandındadır. Toplam üretim tahmini ise 390-410bin adettir. Şirket’in 2021 yatırım harcaması hedefi ise 450-500mn EUR’dur.

Ford Otosan için hedef fiyatımızı 178.60 TL olarak yukarı revize ediyor, tavsiyemizi “AL” olarak koruyoruz. 4Ç20’de oldukça kuvveTürk Lirasıi gerçekleşen finansal sonuçlar, gözle görülür artış gösteren karlılık marjları ve Şirket’in yükselen Pazar payı dolayısıyla piyasanın kısa sürelide sonuçlara pozitif tepki vereceğini düşünüyoruz. Şirket’in, yurtdışında oluşturduğu ihracat yapılanmalarını takdir ediyor ve olumlu seyreden iç talep dolayısıyla yurt içi pazarın da katkısının hem satış adeTürk Lirasıerine hem de karlılık tarafına etkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Son kapanış fiyatına göre 11,0% getiri potansiyeli taşıyan Ford Otosan 2021T 11.59x F/K ve 9.40x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım