Garanti Bankası Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (28.10.2020)

2020 3. Çeyrek Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Kapanış Fiyatı (TL): 6,90
Hedef Fiyat (TL): 11,40
Uzun Vadeli Öneri: AL

Beklentilere paralel güçlü sonuçlar açıkladı (=)

Garanti Bankası, 3Ç20’de olasılıkmizin ve piyasa tahminlerinin hafif üzerinde, 1,9 mlr TL (ç/ç +%18,5, y/y +%45,4) net kar açıkladı. Banka’nın 3Ç’de komisyon gelirlerinde çeyreksel %18,1 artış görülürken, daralan kredi-mevduat makasına bağlı olarak net faiz marjı sınırlı düşüş gösterdi. Net ticari kardaki yüksek artışa karşın, bankanın 1,2 mlr TL’lik serbest karşılık gideri kaydetmesi ve LYY için ilave karşılık ayırması, 3Ç’de net kardaki artışı sınırladı. Böylece 2Ç’de %10,6 olan bankanın özkaynak karlılık oranı %11,2 düzeyine çıktı. Garanti Bankası için 2020 ve 2021 yılsonu tahminlerimizde yaptığımız revizyon sonucunda 12,10 TL olan hedef fiyatımızı 11,40 TL’ye güncellerken, kısa sürelili “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili “AL” önerilerimizi değiştirmiyoruz.

• TL kredilerde büyüme hızı yavaşlarken, YP mevduat hacmi sektöre paralel güçlü artış gösterdi – Banka 2Ç’de TL kredilerde çeyreksel %15,5 oranında büyüme elde etmişti ancak, 3Ç’de ticari kredilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak bu oran %2,8 düzeyine geriledi. Fonlama tarafında ise bankanın YP mevduat hacminde dolar bazında sektör yaklaşıksına yakın %7,2 artış görülürken, TL mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre %1,0 düzeyinde genişledi. Böylece 2Ç’de %102 düzeyine ulaşan kredimevduat oranı 3Ç’de %96’ya geriledi. Aktif kalitesine bakıldığında ise bankanın 3Ç20 sonunda takipteki krediler oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %6,0 olurken, yakın izlemedeki krediler oranı 40 bp artış ile %12,9’a çıktı.

• Komisyon gelirlerinde toparlanma görülürken, kur etkisi hariç net risk maliyeti geriledi – Ekonomik aktivitedeki toparlanmanın başlamasıyla artan kredi ile ilgili ücreTürk Lirasıer ve ödeme sistemlerindeki işlemlerin artması sonucunda Banka’nın 3Ç’de toplam net ücret & komisyon gelirleri çeyreksel %18,1 terakki gösterdi. Garanti Bankası’nın 3Ç’de artan (ç/ç:+%76) swap giderleri ve kredi-mevduat makasındaki hafif daralmaya karşın TÜFEX gelirlerinin katkısı ile net faiz marjı (swap dahil) çeyreksel sınırlı düşüş göstererek %4,8 düzeyinde gerçekleşti. Banka’nın aynı dönemde döviz kuru hedge işleminin pozitif etkisi ve hazine işlemlerinden güçlü gelir kaydetmesi sonucunda net ticari karı 1,1 mlr TL ile olasılıkmizin üzerinde gerçekleşti. 3Ç’de bankanın kur etkisi hariç risk maliyetindeki 60 bp gerilemeye rağmen 1,2 mlr TL’lik (VKY tahmin: 950 mn TL) serbest karşılık ayırması ve LYY için ilave karşılık kaydetmesinin etkisi ile toplam karşılık giderlerinin çeyreksel %63,5 artış göstermesi, net kardaki artışı sınırladı. Böylece bir önceki çeyrekte %10,6 olan özkaynak karlılık oranı %11,2 düzeyine çıktı. Serbest karşılık giderleri dahil hesapladığımız özkaynak karlılık oranı ise aynı dönemde %11,6’dan %14,3’e ulaştı.

• Değerleme ve öneri – 4Ç’de artan fonlama maliyeTürk Lirasıerine bağlı olarak kredi-mevduat makasındaki daralmanın belirginleşmesini bekliyoruz, ancak enflasyon düzeltmesi sonucunda artmasını beklediğimiz TÜFEX gelirlerinin net faiz marjı için takviyeleyici olacağını düşünüyoruz. Banka’nın 4Ç’de de karşılık oranlarını güçlendirmeye devam edeceği görüşündeyiz. Banka için 2020 yılsonu net kar tahminimizi 7,5 mlr TL’den 7,0 mlr TL’ye (y/y:+%13,6) revize ediyoruz. Ayrıca pandeminin yarattığı belirsizlikler nedeniyle 2021 yılsonu risk maliyeti öngörümüzdeki yukarı yönlü güncellemeye bağlı olarak yaptığımız revizyonun etkisi ile banka için hedef fiyatımızı 12,10 TL’den 11,40 TL’ye güncelliyoruz. Banka için kısa sürelili ““Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir