Garanti Bankası Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (30.04.2021)

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri

Kapanış Fiyatı (TL) 7,23
Hedef Fiyat (TL) 11,45
Uzun Vadeli Öneri AL

Güçlü çekirdek gelirler ile olasılıkleri aşan net kar (+)

Garanti Bankası, 1Ç21 için bizim ve piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde, yıllık %55,0, çeyreksel %127,7 artış ile 2,5 mlr TL net kar açıkladı. Böylece 2020 sonunda %10,6 olan bankanın ort. özkaynak karlılık oranı 1Ç21’de %11,7’ye ulaştı. 1Ç21’de temel olarak olasılıkmizin üzerinde gerçekleşen net ticari kar, net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Beklentileri aşan net karın, hisse performansı üzerindeki etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, Garanti Bankası için 12,60 TL olan hedef fiyatımızı 11,45 TL’ye düşürürken, kısa sürelili “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili “AL” önerilerimizi koruyoruz.

• TL kredilerde %5,7 büyüme elde etti – Garanti Bankası yılın ilk çeyreğinde TL kredilerde %5,7 ile sektör yaklaşıksının üzerinde büyüme elde ederken, bireysel kredilerde (kredi kartı hariç) pazar payı %10,2’den %10,9’a yükseldi. 1Ç’de YP tarafta ise bankanın kredi bakiyesi dolar bazında %5,4 azalırken, pazar payı ise %7,6’dan %7,2’ye geriledi. Ayrıca 1Ç21’de eurobond satışı gerçekleştiren bankanın TL menkul kıymet alımı gerçekleştirmesi sonucunda TL menkul kıymeTürk Lirasıeri toplamı yılsonuna göre %4,3 arttı. 1Ç21’de fonlama tarafına bakıldığında ise, piyasadaki TL mevduat rekabetinden kaçınan banka kredilere nazaran daha zayıf TL mevduat büyümesi (ç/ç:+%1,6) sağladı, ancak sektördeki eğilime paralel YP mevduat hacmi ise %6,5 daraldı. Diğer yandan, Garanti Bankası’nın 1Ç’de takipteki krediler oranı çeyreksel 10 bp düşüş ile %4,5’e gerilerken, bu krediler için karşılık oranı 2,4 puan artarak %65,8’e çıktı. Ayrıca bankanın 2020 sonunda %16,9 olan konsolide sermaye yeterlilik rasyosu (BDDK geçici düzenlemeleri hariç) 1Ç itibariyle temel olarak kur etkisi (50 bp) ile %15,8’e geriledi.

• 1Ç21’de daralan net faiz marjına karşın çekirdek gelirleri güçlü artış gösterdi – 1Ç21’de enflasyon güncellemesi ile azalan TÜFEX gelirleri ve artan swap maliyeTürk Lirasıeri ile bankanın swap dahil net faiz gelirleri çeyreksel %20,5 azalırken, net faiz marjı ise 120 bp daraldı. Bu dönemde yüksek faiz ortamı ve artan işlem sayısının katkısı ile %24,6 artan komisyon gelirlerinin yanı sıra 1,3 mlr TL’lik hazine işlemlerinden elde ettiği gelirin katkısı ile bankanın çekirdek gelirleri bir önceki çeyreğe göre %29,6 arttı. Yılın ilk çeyreğinde bankanın kur etkisi hariç net karşılık giderleri çeyreksel %19,6 gerilerken, banka bu dönemde de 150 mn TL (VKY tahmin: 300 mn TL) ilave serbest karşılık ayırmaya devam ederek bilançodaki serbest karşılık toplamını 4,8 mlr TL’ye çıkardı. Böylece 1Ç’de güçlü çekirdek gelirler, gerileyen net karşılık giderleri ile birlikte iştiraklerinden elde ettiği gelirlerin %75,6 artması, bankanın net karına çeyreksel bazda oldukça güçlü artış getirdi. 2020 sonunda %10,6 olan bankanın ort. özkaynak karlılık oranı 1Ç21’de %11,7’ye ulaştı.

• Değerleme ve öneri – 1Ç’de olasılıklerimizi aşan net karlılığa rağmen net faiz marjı tahminimizdeki aşağı yönlü güncelleme ve kurumlar vergi oranındaki değişiklik sonucunda Garanti Bankası için 2021 yılsonu net kar olasılıkmizi 9,8 mlr TL’den 9,0 mlr TL’ye revize ediyoruz. Ayrıca banka için 12,60 TL olan hedef fiyatımızı 11,45 TL’ye düşürürken, kısa sürelili “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım