Garanti Bankası Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (29.01.2021)

29Garanti Bankası 4Ç2020 Sonuçları

“Garanti Bankası’nın 4Ç2020’deki Net Dönem Karı 1,1 milyar TL Olarak Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 9,39TL
Hedef Hisse Fiyatı : 13,70TL

Garanti BBVA’nın 2020 yılının son çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %41,4 oranında azalarak 1.111mn TL’ye gerilemiş ve bizim olasılıkmiz olan 1.090mn TL’ye yakın, piyasa olasılıksi olan 1.250mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Bu çeyrekte 320mn TL serbest karşılık ayıran Banka, bu karşılığı ayırmasaydı 1.431mn TL kar elde edecekti.

Dördüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Garanti Bankası’nın 2020 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %1,3 oranında artarak 6.238mn TL’ye yükselmiştir.

Artan mevduat maliyetine karşın TÜFE Bist100lilerin pozitif katkısı (654mn TL çeyreksel artış) ve artan swap kullanımına bağlı olarak net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %5,6 oranında artarak 6,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Bir önceki çeyrekte normalleşme ile birlikte net ücret ve komisyon gelirlerindeki yüksek artış sonrasında, bu çeyrekte bu kalemden elde edilen gelir ufak çaplı bir düşüş göstererek 1,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, swap kullanım miktarı ve maliyetindeki artışın (swap giderleri 3Ç2020’deki 942mn TL’den 4Ç2020’de 1.553mn TL’ye yükseldi) yanı sıra döviz cinsinden takip edilen karşılıkların korunması (209mn TL kur kaynaklı korunma maliyeti, bir önceki çeyrekte 1.266mn TL kur kaynaklı gelir) ile alım satım gelirlerindeki düşüş nedeniyle bu çeyrekte 1,7 milyar TL ticari zarar yazılmıştır. Karşılık giderleri ise makro parametrelerdeki değişikliğe istinaden ayrılan ekstra karşılıklara rağmen, kurlardaki geri çekilmenin olumlu katkısı ve ayrılan serbest karşılığın 3Ç2020’deki 1.230mn TL’den 320mn TL’ye gerilemesinin etkisiyle (toplam serbest karşılık 4,65 milyar TL’ye ulaştı) %48 oranında azalarak 2,8 milyar TL’ye gerilemiştir. Son olarak operasyonel giderler olasılıklere paralel %16,7 oranında artarak 2,85 milyar TL’ye yükselmiştir.

Banka’nın özsermaye ve aktif karlılıkları ise bu çeyrekte düşüş gösterirken, Banka 2020 yılını %10,8 özsermaye karlılığı ve %1,4 oranında aktif karlılığı ile kapatmıştır. 2020 yılı Net Faiz Marjını ise %5,66 oranında hesaplıyoruz.

Garanti Bankası’nın hedef hisse fiyatını, tahminlerde yapmış olduğumuz yukarı yönlü revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 11,00TL’den 13,70TL’ye yükseltiyoruz. Garanti Bankası için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım