Garanti BBVA Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (28.10.2020)

1,230mn TL serbest karşılığa rağmen olasılıklerin hafif üzerinde sonuçlar

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 10.90
Artış potansiyeli (%) 58%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 10.90

Garanti BBVA 3Ç20 solo finansal sonuçlarında olasılıklerin hafif üzerinde 1,896 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %19 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,838 milyon TL olan tahminimizin ve 1,828 milyon TL olan piyasa olasılıksinin %3 ve %4 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 5,127 milyon TL olup geçen yıla göre %4 artarak %11,7 oranında yaklaşık özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden yüksek gelen çekirdek bankacılık gelirleri ile ticari kar ve olasılıkleri aşan diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net karı olasılıkmizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 1,230 milyon TL tutarında yüksek bir düzeyde serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 4,33 milyar TL düzeysine yükselmiştir.

TL kredi büyümesinde yavaslama, kredi-mevduat makasında sınırlı daralma, ücret ve komisyon gelirlerinde toparlanma, sektör üstü YP mevduat artışı, sabit seyreden TGA rasyosu, kredi riski maliyetinde hafif iyileşme çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

3Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 20% sermaye maliyeti ve 5% uzun sürelili büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 10,90 TL olan hedef fiyatımızın %58 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 4,0x F/K (Benzerlerine göre %8 primli) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %12,7 yaklaşık özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında sınırlı daralma. Swap maliyeTürk Lirasıeri ve Tüfe Bist100li tahvil gelirlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda sınırlı 25 baz puan zayıflayarak %4,8 düzeysinde gerçekleşmiştir. Tüfe Bist100li tahvil gelirlerindeki artış (+%40) marjları olumlu etkilemiş, kredi mevduat makası çeyreksel bazda 38 baz puan zayıflamıştır.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde toparlanma. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %18, yıllık bazda ise %0,1 artmıştır. Banka yönetimi yıllık bazda yüksek tek haneli daralma beklemektedir.

TL kredi büyümesinde yavaşlama. Bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %3 büyüyerek yabancı bankaların %7 çeyreksel büyüme performansının altında seyretmiştir. YP krediler (dolar bazinda) çeyreksel %4 azalmıştır.

TGA rasyosunda sabit seyir. TGA rasyosu çeyreksel bazda %6,0 düzeysinde sabit seyretmiştir. (Bütçe: <%6,5). Bu çeyrekte aktiften silme ve satış gercekleşmemiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir