Garanti BBVA Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (29.01.2021)

Beklentilerin altında sonuçlar

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 13.00
Artış potansiyeli (%) 38%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 13.00

Garanti BBVA 4Ç20 solo finansal sonuçlarında olasılıklerin altında 1,111 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %41 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,222 milyon TL olan tahminimizin ve 1,250 milyon TL olan piyasa olasılıksinin %9 ve 11 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 6,238 milyon TL olup geçen yıla göre %1 artarak %10,8 oranında yaklaşık özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden yüksek gelen ticari zarar ve olasılıklerin altında diğer bankacılık gelirleri sebebiyle bankanın net karı olasılıkmizin altında gerçekleşmiştir. Banka 320 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 4,65 milyar TL düzeysine yükselmiştir. Ek olarak vergi oranı %34 düzeysinde gerçekleşmiştir.

TL ticari kredi büyümesinde hızlanma, sektör üstü mevduat büyümesi, kredi-mevduat makasında daralma, 4 milyar TL aktiften silme nedeniyle TGA rasyosunda iyileşme ve karşılıklarda azalma çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

4Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.

Hisse için 19% sermaye maliyeti ve 5% uzun sürelili büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 13,0 TL olan hedef fiyatımızın %38 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 4,3x F/K (Benzerlerine göre %16 primli) ve 0,6x F/DD çarpanlarıyla ve %13,9 yaklaşık özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında daralma. Swap maliyeTürk Lirasıeri ve Tüfe Bist100li tahvil gelirlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 123 baz puan zayıflayarak %3,6 düzeysinde gerçekleşmiştir. Tüfe Bist100li tahvil gelirlerindeki artış (+%78) marjları olumlu etkilemiş ancak kredi mevduat makası çeyreksel bazda 127 baz puan zayıflamıştır.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde hafif zayıflama. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel ve yıllık bazda sınırlı %2 azalmıştır. Banka yönetimi 2021 yılı için orta 10%’lu artış beklemektedir.

TL ticari kredi büyümesinde hızlanma. Bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %6 büyüyerek yabancı bankaların %6 çeyreksel büyüme performansına paralel seyretmiştir. YP krediler (dolar bazinda) çeyreksel %0.7 azalmıştır. TL ticari kredi büyümesi %7 düzeysinde güçlüdür.

TGA rasyosunda gerileme. TGA rasyosu 4 milyar TL tutarında aktiften silme neticesinde çeyreksel bazda 140 baz puan azalarak %4,6 düzeysine gerilemiştir. (Bütçe: <%6,5 puan).

Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 480 baz puan artarak %17,7 düzeysine yükselmiştir. Toplam 40,1 milyar TL kredinin ödemesi ertelenmiştir. İkinci ve üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranları 180 ve 530 baz puan azalarak %14,7 ve %63,4 düzeylerine gerilemiştir. Toplam kümülatif kredi riski maliyeti (net) 326 baz puan düzeysinde gerçekleşmiştir (Bütçe: <300 baz puan).

Kaynak: Şeker Yatırım