Garanti BBVA Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (30.04.2021)

Tavsiye: AL

Hedef fiyat (TL) 11.90
Artış potansiyeli (%) 65%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 13.00

Garanti BBVA 1Ç21 solo finansal sonuçlarında olasılıklerin bir hayli üzerinde 2,529 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %128 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,828 milyon TL olan tahminimizin ve 1,861 milyon TL olan piyasa olasılıksinin %38 ve %36 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı en yüksek düzey düzeyde yüksek olup geçen yıla göre %55 artarak %17,1 oranında yaklaşık özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden yüksek net faiz gelirleri, diğer bankacılık gelirleri ve olasılıklerden düşük gelen diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net karı olasılıkmizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 150 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 4,8 milyar TL düzeysine yükselmiştir. Ek olarak vergi oranı %17 düzeysinde gerçekleşmiştir.

Kredi-mevduat makasında sınırlı daralma, net ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü toparlanma, tüketici kredilerinde devam eden pazar payı artışı, kredi riski maliyetinde normalleşme ve kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır.

1Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. TL kredilerde büyüme olasılıkleri için yukarı yönlü risk bulunmaktadır

. Makro tahminlerde yapılan revizyonlar: TÜFE: %15 (Önceki: %10,5), Büyüme: %5 (Önceki: %5). Yılın son çeyreğinde kademeli faiz indirimleri ile politika faizinin %16 düzeysinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Makro tahminlerimizdeki değişiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 baz puan artırarak %15,5’e yükseltmemiz sebebiyle 13,00 TL olan hedef fiyatımızı 11,90 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %65 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,4x F/K (%11 primli) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %13,4 yaklaşık özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında daralma. Swap maliyeTürk Lirasıerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 110 baz puan zayıflayarak %4,0 düzeysinde gerçekleşmiştir. Tüfe Bist100li tahvil gelirlerindeki azalma (-%33) ve swap maliyeTürk Lirasıerindeki artış (+%50) marjları olumsuz etkilemiş, kredi mevduat makası çeyreksel bazda sınırlı 10 baz puan zayıflamıştır.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde kuvveTürk Lirasıi toparlanma. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel ve yıllık bazda güçlü %25 ve %11 artmıştır. Banka yönetimi 2021 yılı için orta 10%’lu artış beklemektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım