Gedik Yatırım Model Portföy Önerileri – (20.04.2021)

Arçelik’i Ekliyor, Akbank ve Logo’yu çıkartıyoruz

Arçelik’i ekliyoruz

Şirketi oldukça iskontolu olan çarpanlar ile işlem görmesi ve öngörülebilir büyüme trendinin devam etmesinden dolayı tahvilümüze ekliyoruz. Şöyle ki, hisse 2021 olasılıklerimize göre 5x FD/FAVÖK’den işlem görmekle birlikte, zımni çarpanlarımız 2021 olasılıklerimize göre 6.2x FD/FAVÖK ve 10.8x F/K, 2021 olasılıklerimize göre ise 5.3x FD/FAVÖK ve 9.3x FK’dır. Bu çarpanlar gerek şirketin tarihsel, gerekse global benzerlerine göre yüksek iskontoları işaret etmektedir. Buna ek olarak şirketin satışlarının %65’inin yurtdışına hatırlatmakta fayda vardır. Bu özellik şirketi yurt içi oynaklıklara karşı korumanın yanında, pandemi sonrası artması muhtemel olan global tüketici eğiliminden avantaj elde etmesini sağlayabilir. Şirket ile ilgili detaylı bilgiyi 19 Nisan’da yayınlanan inceleme raporumuzda bulabilirsiniz.

Akbank’ı çıkartıyoruz

Oldukça düşük çarpanlarla işlem görmesine rağmen, banka hisselerinde bir katalizör yaratacak ortamın olmaması nedeni ile banka ağırlığımızı Akbank durumumuzu kapatarak azaltıyoruz. Öte yandan, cazip bir NAD iskontosu ile işlem gören Sabancı Holding durumumuz ile Akbank’ın yanında Holding’in sanayii iştiraklerine Yatırım yaptığımzı hatırlatmakta fayda var.

Logo’yu çıkartıyoruz

Hisseler tahvilümüze eklediğimiz 5 Ağustos 2020 tarihinden bu yana BIST 100’ün %45 üzerinde getiri elde etmiş ve hedef değerimize yaklaşmıştır. Şirketi temel olarak beğenmeye devam etmekle birlikte, durumumuzu kar amaçlı kapatmaktayız.

Kaynak: Gedik Yatırım Model Portföy