Good Year Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (29.04.2021)

Endekse Paralel Getiri

Fiyat (TL/hisse) 7,31
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 6,74
Potansiyel Getiri %-8

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %46,8 artışla 1 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %76,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 111,2 artışla 146.1 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 579 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 426 baz puan artışla %14,0 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %32,78 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %178,5 artışla 70.9 milyon TL olmuştur. Net nakdi 4. çeyrekte 150 milyon TL olurken, 1. çeyrekte 90 milyon TL net borcu bulunmaktadır.

Sonuç: Şirket, 1Ç21’de 1.045 mn TL satış geliri (Gedik: 1.006 mn TL), 146 mn TL FAVÖK (Gedik: 124 mn TL) ve 71 mn TL net kar (Gedik: 74 mn TL) açıklamıştır. 1Ç21’de şirketin toplam birim satışları yıllık %1,7 artış gösterirken, satış gelirleri %47 terakki kaydetmiştir. 1. çeyrekte ihracat satış hacmi %13 daralmış, yurtiçi satış hacmi ise %21 büyüme sergilemiştir. Yurt içi satışlar içerisinde, yedek kanal satış hacmi % 15, orijinal ekipman %31 büyüme göstermiştir. Şirketin brüt kar marjı 440bp artış kaydetmiş, FAVÖK ve FAVÖK marjı da terakki sergilemiştir. FAVÖK’deki yıllık artış, brüt kar marjındaki terakki ile özellikle yenileme pazarı satış hacmindeki ve daha yüksek marjlı yurtiçi satışlar kaynaklıdır. Satış gelirlerindeki büyüme ve artan operasyonel karlılık sonrası şirketin net karı da %179 büyüme göstermiştir. Hisse son 12 aylık sonuçlere göre 5,1x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçları hem 1Ç20’de hem de 4Ç20’de bir iyileşmeyi göstermektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım