Halk Bankası Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (16.02.2021)

Kısa Vadeli Öneri: Endekse Paralel Getiri

Kapanış Fiyatı (TL) 5,36
Hedef Fiyat (TL) 6,48
Uzun Vadeli Öneri: AL

Piyasa olasılıklerine yakın sonuçlar (=)

Halk Bankası 4Ç20 için piyasa tahminlerine paralel ancak bizim olasılıkmizin %19,9 üzerinde, bir önceki çeyreğe göre %61,9 artış ile 510 mn TL net kar açıkladı. 4Ç20’de tahminlerimizin altında gerçekleşen karşılık giderleri nedeniyle net kar olasılıkmizi aştı. 4Ç’de bankanın çeyreksel %55,4 oranında gerileyen net faiz gelirlerine karşın, yükselen net ticari karı ve azalan karşılık giderleri net karı olumlu etkiledi. Böylece bankanın 2020 yılında net karı yıllık %51,1 terakki göstererek 2,6 mlr TL’ye çıkarken, özkaynak karlılık oranı ise %5,7’den %6,5 düzeyine ulaştı. Banka için projeksiyonlarımızda yaptığımız revizyon sonucunda 7,52 TL olan hedef fiyatımızı 6,48 TL’ye güncellerken, kısa sürelili “Endekse Paralel Getiri”, uzun sürelili “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.

• 4Ç’de kredi büyümesi sakin seyretti – Halk Bankası’nın 2020 sonunda TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %0,6, 2019 sonuna göre %57,4 artış gösterdi. 4Ç20’de görülen %2,0’lik daralma ile birlikte YP kredilerde 2020 tamamında %12,1 küçülme kaydedildi. 4Ç20’de bankanın ticari kredileri çeyreksel %1,4, bireysel kredileri %0,9, KOBİ kredileri ise %0,2 daraldı. Diğer yandan, bankanın 4Ç’de toplam mevduat hacmi YP tarafta gelişen güçlü artış ile birlikte çeyreksel %3,8 yükseldi. Böylece bankanın 3Ç20’de %99,3 olan kredimevduat oranı 4Ç’de %94,7’ye geriledi (2019: %98,5). Ayrıca aktif kalitesi tarafında, bankanın takipteki krediler oranı çeyreksel 0,2 puan artarak %3,8’e ulaşırken, yakın izlemedeki krediler oranı %7,7’den %8,4’e çıktı. 2019 sonunda %55,8, 3Ç20’de %64,1 olan takipteki krediler karşılık oranı 2020 sonunda %65,3’e yükseldi.

• Yükselen net ticari kar ve azalan karşılık giderleri, net karı olumlu etkiledi – Halk Bankası’nın 2020 yılının son çeyreğinde TÜFEX gelirlerinde yaşanan %218’lik terakkie rağmen, artan fonlama maliyeTürk Lirasıerine bağlı olarak net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %55,4 düşüş ile 2,5 mlr TL ile olasılıkmize paralel gerçekleşti. Böylece bankanın kümülatif swap dahil net faiz marjı 0,6 puan düşüş ile %3,2’ye geriledi. Bu dönemde bankanın komisyon gelirleri ise olasılıkmizin %3,6 altında, çeyreksel %5,7 azalış ile 655 mn TL olarak gerçekleşti. 4Ç’de gerileyen net faiz marjına karşın, TL’deki değer artışı ile birlikte bankanın net ticari karının 351 mn TL (3Ç20: -3,2 mlr TL) düzeyine yükselmesi ile çekirdek gelirleri çeyreksel %12,6 artış gösterdi. Diğer yandan, Kovid-19 ile ilgili harcamalar nedeniyle bankanın faaliyet giderlerinde görülen çeyreksel %14,3 oranında artışa rağmen, karşılık giderlerinin %26,0 gerilemesi net kar için takviyeleyici oldu.

• Değerleme ve öneri – Banka yönetimi 2021 yılında TL kredilerde orta-onlu düzeylerde büyüme beklerken, YP kredilerde ise daralmanın devam edeceğini öngörmektedir. Banka yönetimi ayrıca risk maliyetinin 100 bp düzeyinde olacağını ve net faiz marjının ise 100 bp düşüş göstereceğini tahmin etmektedir. Halk Bankası için 2021 yıl sonu net kar tahminimiz 3,5 mlr TL (y/y:+%34,6) düzeyinde olup, %8,0 özkaynak karlılık oranına işaret etmektedir. Banka için projeksiyonlarımızda yaptığımız revizyon sonucunda 7,52 TL olan hedef fiyatımızı 6,48 TL’ye güncellerken, kısa sürelili “Endekse Paralel Getiri”, uzun sürelili “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz. Banka hisseleri son bir ayda BİST-100’e göre %6,1 negatif ayrıştı.

Kaynak: Vakıf Yatırım