Halkbank Hisse Önerisi / Dinamik Menkul – (17.02.2021)

Öneri AL

Hisse Fiyatı, TL 5,25
Hedef Hisse Fiyatı, TL 7,30
Yükselme Potansiyeli 39%

Halkbank 4Ç20 solo finansallarında 510 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bir önceki döneme göre %62 artmış ve 492 milyon TL’lik piyasa olasılıksine paralel açıklanmış olmakla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre %36 oranında daralmıştır.

– Halkbank’ın 2021 yılı olasılıkleri. Halkbank 2021 yılında orta %10’lu düzeylerde TL kredi büyümesi, YP kredilerde %10 kadar daralma beklerken, TL mevduaTürk Lirasıarda yıllık %23 artış toplam mevduatta ise orta %10’lu düzeylerde büyüme beklemektedir. Banka net faiz marjında ise 100 baz puanlık gerileme beklemektedir. Halkbank spesifik kredi risk maliyetinde 30 baz puanlık bir gerileme öngörmektedir. BDDK, düzenlemesi olmadığı durumda takipteki kredi oranının 2020 yılı sonunda açıklanan rakamın 150 baz puan kadar yukarıda olabileceğini ifade etti. Bu sonuçden yola çıkarak 2021 sonunda takipteki kredi oranının yıllık bazda 110 baz puan kadar artarak %4.9 düzeysinde olabileceğini tahmin ediyoruz.

– Banka hem ücret ve komisyon gelirlerinin hem de faaliyet giderlerinin 2021 yılında orta %10’lu düzeylerde artabileceğini tahmin etmektedir. Özsermaye karlılığı ise bu tahminlerin sonucu olarak düşük %10’lu düzeylerde öngörülmektedir. Bizim olasılıkmiz de %9.0 düzeysindedir. 2021 tahminlerimize göre 0.28x F/DD ve 3.40x F/K çarpanları ile işlem gören Halkbank hisseleri önemli bir getiri potansiyeli sunmaktadır. Bu nedenle hisse için tavsiyemiz AL, hedef fiyatımız ise 7.30 TL’dir.

– 2020 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre %51 kar büyümesi yakalayan Halkbank’ın bu nedenle oluşan özsermaye karlılığındaki toparlanmanın, hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. 2020 yılındaki sermaye piyasası işlem zararlarının 2021 yılında tekrarlanmayacak olması 2021 net kar olasılıkmizi takviyelerken, 2022 yılında ise net faiz marjındaki iyilieşme ve kredi risk maliyeti oranındaki düşüşe bağlı olarak operasyonel performansta belirgin bir toparlanma olmasını bekliyoruz.

– 4Ç20 değerlendirmesi. Halkbank’ın TL cinsi kredileri 4Ç20’de bir önceki döneme göre hemen hemen yatay kalırken, YP cinsi kredileri ise Dolar bazında %2 kadar daralmıştır. Kredi kartı kredilerindeki %4.6’lık büyüme haricinde, bireysel segmentte belirgin bir büyüme gözlenmemiştir. TL Ticari kredilerde ise sınırlı bir terakki göze çarpmaktadır. Mevduat tarafında ise TL mevduattaki %2’lik çeyreksel büyümeye karşın YP mevduat hacmi Dolar bazında %11 artmıştır.

– Bankanın toplam mevduatının krediye dönüşüm oranı %92 ile oldukça rahat bir düzeydedir. Sermaye Yeterlilik Oranları ise toplamda %15.2 çekirdekte ise %10.6 olarak gerçekleşmiştir. 730 milyon TL’lik net takibe intikal ile takipteki kredi oranı yaklaşık 20 baz puan artış ile %3.76 düzeysinde gerçekleşmiştir. Grup 2 kredilerinin payı bir önceki döneme göre 70 baz puan artış ile %8.4 olurken Grup 2 ve 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %8.8 ve %65.3 olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: % 10.2% ve %64.1). 239 puanlık çeyreksel marj daralmasına TL mevduaTürk Lirasıar 151 baz puan ile katkı sağlarken, diğer TL yükümlülükler 112 baz puan ve TÜFE’ye Bist100li bonolar hariç TL cinsi menkul değerler 87 baz puanlık katkı sağlamıştır.

– Bankacılık hizmet gelirleri regülasyon değişikliği ve pandemi etkisi ile 2020 tüm yılda yıllık bazda %6 daralırken faaliyet giderleri ise aynı dönemde %26.6 oranında artış kaydetmiştir. Bankacılık hizmet gelirlerindeki artış ve operasyonel giderlerin daha yavaş büyümesi bankanın 2021 yılı karlılığına olumlu katkı sağlayacaktır.

Kaynak: Dinamik Menkul