Halkbank Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (13.11.2020)

Beklentilerin altında sonuçlar. Hedef fiyat 6,97 TL’den 6,20 TL’ye indirildi.

Tavsiye TUT
Hedef fiyat (TL) 6.20
Artış potansiyeli (%) 15%
Önceki Tavsiye TUT
Önceki hedef fiyat (TL) 6.97

Halkbank 3Ç20 solo finansal sonuçlarında olasılıklerin altında 315 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %67 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 355 milyon TL olan tahminimizin ve 347 milyon TL olan piyasa olasılıksinin %11 ve %9 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 2,090 milyon TL olup geçen yıla göre güçlü bir şekilde %126 artarak %6,7 oranında yaklaşık özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Banka 2020 ücret ve komisyon gelirleri bütçesinde aşağı yönlü, kredi riski maliyeti olasılıklerinde yukarı yönlü revizyona gitmiştir. TL kredi büyümesi: %50, Net ücret ve komisyon gelirleri: Tek haneli azalma (Eski: Sabit), Kredi riski maliyeti: +80 baz puan (Eski: +40), Özkaynak karlılığı: Yüksek tek hane. Tüm zamanların en yüksek miktari olanTL 3,2 milyar tutarında ticari zarar (bunun yaklaşık %60’ı YP açık durumuna aittir) çeyreğin ana negatif unsurudur ve karlılığı preslamıştır. TL kredi-mevduat makasında olasılıkden daha yüksek zayıflama, yılllık bazda marjlarda bütçe üstü performans, krediler ve mevduaTürk Lirasıardaki pazar payı kayıpları, güçlü tahsilat performansı, kredi riski maliyetinde hafif iyileşme ve zayıflayan sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

3Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 8% uzun sürelili büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 6,97 TL olan hedef fiyatımızı 2020-22 kar olasılıklerimizde yaptığımız revizyonlar sonrası 6,20 TL’ye indiriyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %15 artış potansiyeli bulunmaktadır.

Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 4,3x F/K (Benzerlerine göre %8 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %8,3 yaklaşık özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında bütçe üstü performans, kredi-mevduat makasında olasılık üstü zayıflama. Swap maliyeTürk Lirasıerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda sınırlı 20 baz puan daralarak %3,9 düzeysinde gerçekleşmiştir. Yıllık olarak ise marjlar 240 baz puan genişleyerek bankanın 70 baz puan marj genişlemesi olasılıksinin üstünde bir performans göstermiştir. TL kredi mevduat makası çeyreksel bazda bizim bekelntilerimizin üzerinde 95 baz puan zayıflamıştır.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde gayrinakdi kredilerin desteği ile kuvveTürk Lirasıi toparlanma. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %28 artmış, yıllık bazda ise %5,4 düzeysinde azalmıştır.

Krediler ve mevduatta pazar payı kayıpları. Bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %6 büyüyerek kamu bankaların %7,7 çeyreksel büyüme performansının altında kalmıştır. YP krediler (dolar bazında) çeyreksel bazda %1,8 daralmıştır. Kredi karTürk Lirasıarında %30 düzeysinde güçlü büyüme gerçekleşmiştir. Kobi kredileri büyümesi %2,2 düzeysine gerilemiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir