Halkbank Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (16.02.2021)

Halkbank 4Ç2020 Sonuçları (HALKB, Öneri: AL, HF: 7,50TL)

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 5,36 TL
Hedef Fiyat: 7,50 TL

Halkbank’ın 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %61,9 oranında artarak 509,9mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim olasılıkmiz olan 522mn TL hem de piyasa olasılıksi olan 492mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Banka’nın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net dönem karı 796,6mn TL idi.

Dördüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Halkbank’ın 2020 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %51,1 oranında artarak 2.600mn TL’ye yükselmiştir.

TÜFE Bist100li tahvillerinden elde edilen ek 2.174mn TL katkıya karşın, kredi – mevduat makasındaki sert daralma nedeniyle net faiz gelirleri çeyreksel bazda %55,4 oranında gerileyerek 2,5 milyar TL olmuştur. Normalleşme ile birlikte bir önceki çeyrekteki yüksek oranda büyüme kaydeden net ücret ve komisyon gelirleri de bu çeyrekte %5,7 oranında azalarak 655mn TL’ye gerilemiş ve karı preslamıştır. Tek seferlik giderlerle birlikte Banka’nın operasyonel giderleri %14,3 oranında artarak 2,1 milyar TL’ye yükselmiş ve çekirdek gelirler dışında karın görece düşük gelmesinde önemli bir faktör olmuştur. Öte yandan, swap giderlerindeki (184mn TL’den 234mn TL’ye) artışa karşın, açık durumların kapatılması ve kurlardaki gerilemeyle birlikte Banka bir önceki çeyrekteki 3,22 milyar TL ticari zarardan bu çeyrekte 351mn TL ticari kara geçmiştir. Karşılıklarda normalleşmenin başlamasının ardından, bu çeyrekte karşılık giderleri 1-2 grup ve temerrüt karşılıklardaki azalışla toplam karşılıklar %26 oranında gerileyerek 1 milyar TL’ye inmiş ve dönem karını takviyelemiştir.

Banka’nın çeyreksel yaklaşık özsermaye karlılığı, düşük karlılığa bağlı olarak tek hanede kalırken, Banka 2020 yılını %6,9 özsermaye karlılığı ve %0,5 aktif karlılık ile tamamlamıştır. Net faiz marjı ise (swap gideri hariç), kredi mevduat makasındaki sert daralmanın etkisiyle bu çeyrekte önemli bir daralma kaydederken, Banka yılı %3,35 net faiz marjı ile tamamlamıştır.

Halkbank’ın hedef hisse fiyatını,  tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler ve piyasa çarpanındaki güncellemeye bağlı olarak 8,80TL’den 7,50TL’ye çekiyoruz. Hedef hisse fiyatını aşağı yönlü güncellememize karşın güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre %28,5 oranında iskontolu işlem gören Halkbank için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım