Hektaş Hisse Önerisi / İntegral Yatırım – (27.10.2020)

2020 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Kapanış (TL): 12,43
Hedef Fiyat (TL): 18

Hektaş (HEKTS) 3Ç20 döneminde 46.7 milyon TL net kar açıkladı. Net kar yıllık %164, çeyreksel %263 terakki kaydetti. Net kardaki yıllık artışta cirodaki %55’lik büyümenin yanısıra, kur farkı kaynaklı oluşan net finansal giderlerdeki azalmanın etkisi oldu. Şirket geçen yıl aynı dönemde 32 miyon TL net finansal gider yazarken, bu dönemde 14 milyon TL gider yazdı. Net kardaki artışta bunun etkisi var.

Satış gelirleri 3Ç20’de %55 büyüdü ve 235.5 milyon TL oldu. Önceki çeyreğe göre büyüme %15 oldu. Hacimsel bazda satışlar 9 aylık dönemde %44 oldu. Bunda Organomineral gübre ve Damlama gübre satışlarındaki artış ana faktör oldu. Organomineral gübre satışları 9 aylık dönemde 42.6 milyon ton olurken, geçen yıla göre %60 büyüdü. Mevcut ürünlere ek olarak yapılan iş ortaklıkları ile Yara ve Agrichem ürün grupları satışlarında ivmelenmenin dikkat çekici olduğu ifade ediliyor.

FAVÖK tarafında ise 76.4 milyon TL kar yazıldı. FAVÖK 3Ç20’de yıllık %44, çeyreksel %67 artış gösterdi. Kar marjları geçen yıl aynı çeyreğin 4-5 puan altında kaldı ancak önceki çeyreğe göre 10 puanlık artışlar var. Covid-19 nedeni ile önceki çeyrekte görülen agresif rekabetçi fiyaTürk Lirasıama biraz normale dönmüş görünüyor. Kar marjlarındaki toparlanma olumlu.
Olumsuz taraf borçluluğun artmaya devam etmesi denilebilir. Net borç 919.1 milyon TL oldu.

Önceki çeyrek dönemde 748 milyon TL düzeysindeydi. Net borç / favök oranı 3.9x düzeysine yükseldi. 2019 yılı sonunda bu oran 1.6x düzeysindeydi. Nakit akışları 9 ayda güçlü değil. Cari oran 1.4x ve likidite oranı 1.05x düzeysinde bulunuyor. Kısa vadeli borç çevirme sorunu görülmüyor. Ancak genel borçluluk düzeysinin artmaya devam etmesi HEKTS’ın zayıf tarafı.
Geçen yılı halen altında olsa da 3Ç20 için operasyonel olarak finansalları olumlu buluyoruz. HEKTS için 18TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

9 Aylık sonuçlar

Yılın 9 ayında ise satış gelirleri %17 artış sağladı ve 709 milyon TL düzeysinde oluştu. Son yıllardaki ciroda görülen agresif artışlara nazaran bu yılki büyüme oldukça sınırlı kaldı. Covid-19 ‘un büyük etkisi var. FAVÖK karı %10 azaldı 199.7 milyon TL oldu, net kar %15 artışla 127.2 milyon TL düzeysinde gerçekleşti. Halen 2019 yılına kıyasla güçlü bir 2020 yılı geçirdiği söylenemez. Bu durum Covid-19 un yarattığı dengesizlik ile yakından ilgili.

Genel olarak HEKTS ile ilgili uzun sürelili büyüme olasılıkmizi koruyoruz. Organomineral gübre alanındaki büyüme, bitkisel koruma ürünlerindeki performans ve yeni Ar-Ge çalışmaları ile güçlenen ürün porftöyü HEKTS için uzun sürelide yeni hikayeler yaratma potansiyeline sahip olmaya devam ediyor. Haziran ayında %100 hissesini aldığı Sunset Kimya henüz finansallarda 3 aylık sonuçlar olduğu için fazla hissedilmiyor. Ancak bu satın alma ile ihracat kanadında yeni gelişmeler görmeyi bekliyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir