İş Bankası Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (9.11.2020)

Beklentilerin üzerinde sonuçlar. Hedef fiyat 6,50 TL’den 7,20 TL’ye yükseltildi.

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 7.20
Artış potansiyeli (%) 32%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 6.50

İş Bankası 3Ç20 solo finansal sonuçlarında olasılıklerin üzerinde 2,149 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %36 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,965 milyon TL olan tahminimizin ve 1,896 milyon TL olan piyasa olasılıksinin %9 ve %13 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 5,184 milyon TL olup geçen yıla göre güçlü bir şekilde %38 artarak %10,9 oranında yaklaşık özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen çekirdek bankacılık gelirleri, ticari zarar ve faaliyet giderleri ile olasılıkleri aşan diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı olasılıklerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 1,250 milyon TL tutarında ek serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 2,975 milyon TL düzeysinde gerçekleşmiştir.

Banka 2020 bütçesinde revizyona gitmemiştir. TL kredi büyümesi: ~30%, Maddi özkaynak karlılığı: %11-%12, Aktif karlılığı: %1,2, Net faiz marjı (swap düzeltilmiş): :>%4, Net ücret ve komisyon gelirleri: Sabit, Kredi riski maliyeti (net): 250bp. Bütçe üstü marj gelişimi, ücret ve komisyon gelirlerinde son derece kuvveTürk Lirasıi toparlanma, TL krediler büyümesinde devam eden artış, TL kredi-mevduat rasyosunda kötüleşme, vadesiz mevduat tabanında kuvveTürk Lirasıi artış, rakiplerine göre düşük TGA rasyosu ve sabit seyreden kredi riski maliyeti çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

3Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 21,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun sürelili büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 6,50 TL olan hedef fiyatımızı, 2020-2022 net kar rakamlarında gercekleştirdigimiz yukarı yönlü revizyonlar sonrasi 7,20 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %32 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 3,5x F/K (Benzerlerine göre %8 iskontolu) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %11,2 yaklaşık özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Bütçe üzerinde seyreden net faiz marjı. Swap maliyeTürk Lirasıerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda sınırlı 4 baz puan daralarak %5,0 düzeysinde gerçekleşmiştir. Kümülatif çekirdek net faiz marjı ise %4,7 düzeysinde gerçekleşmiştir (Bütçe:>%4,0). Kredi mevduat makası çeyreksel bazda 16 baz puan genişlemiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir