İş Bankası Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (9.02.2021)

4Ç20 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 6,34
Hedef Fiyat (TL) 8,71
Uzun Vadeli Öneri AL

Azalan karşılık giderleri sonucunda olasılıknin üzerinde net kar (+)

İş Bankası 4Ç20 döneminde tahminimizin %43,1, piyasa olasılıksinin ise %11,0 üzerinde 1,63 mlr TL (ç/ç:-%24,3, y/y:-%29,6) net kar açıkladı. Böylece bankanın 2020 yılı tamamı için net karı yıllık %12,3 artarak 6,8 mlr TL’ye yükselirken, özkaynak karlılık oranı ise %11,2’den %10,7’ye geriledi. 4Ç’de olasılıkmizin üzerinde gerçekleşen net faiz gelirleri ve tahminlerimizin altında oluşan karşılık giderleri, net kar öngörümüzde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Son bir ayda BİST-100 Bist100ine göre %13,8 negatif ayrışan İş Bankası için 8,71 TL olan hedef fiyatımızı, kısa sürelili “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun sürelili “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.

• TL kredi hacmi %3,5 büyüyerek sektör yaklaşıksının altında kaldı – İş Bankası’nın 2020 sonunda TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %3,5, 2019 sonuna göre %31,7 büyüme kaydetti. Bu dönemde bankanın YP krediler, dolar bazında bir önceki çeyreğe göre yatay seyrederken, yıllık %5,4 daraldı. Son çeyrekte bankanın TL tarafta taşıt kredileri çeyreksel %26,2 artarken, YP tarafta ise KOBİ kredilerinde %8,5 azalma görüldü. Fonlama tarafında ise, bankanın TL mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre %2,2 daralırken, YP mevduaTürk Lirasıarı ise dolar bazında aynı dönemde %4,2 artarak, yıllık büyüme %14,0’e ulaştı. Banka’nın 3Ç20’de %40,9 olan vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 4Ç20’de %41,7’ye çıktı (2019:%28,4). Son çeyrekte bankanın repo fonlaması ise çeyreksel %22,8 artış gösterdi. Aktif kalitesine baktığımızda; bankanın 3Ç20’de %5,2 olan takipteki krediler oranı 2020 sonunda %5,6’ya (BDDK geçici düzenlemeleri hariç %6,4’den %6,5’e) çıkarken, bu dönemde karşılık oranları, takipteki krediler için %63,1’den %63,7’ye, yakın izlemedeki krediler için %16,2’den %18,2’ye ulaştı.

• Azalan çekirdek gelirler ve yükselen efektif vergi oranı, net karda düşüşe neden oldu – Banka’nın 4Ç20’de yükselen fonlama maliyeTürk Lirasıerinin yanı sıra çeyreksel %71,9 oranında artan swap giderlerinin etkisi ile net faiz gelirleri (swap dahil) bir önceki çeyreğe göre %21,9 azalarak 4,4 mlr TL ile olasılıkmizin %7,5 üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın komisyon gelirleri ise çeyreksel %2,9 artış gösterdi. Bununla birlikte bankanın çekirdek gelirleri 4Ç’de %19,1 gerileyerek net karı olumsuz etkiledi. Diğer yandan, 4Ç’de İş Bankası’nın karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %42,4 gerileyerek 2,5 mlr TL ile olasılıkmizin %21,4 altında gerçekleşti. 3Ç20’de ayırdığı 1,25 mlr TL’lik serbest karşılığın 100 mn TL’sini son çeyrekte iptal eden banka 2020 yılının tamamında 1,75 mlr TL ilave karşılık ayırarak, toplam serbest karşılıkları 2,9 mlr TL’ye ulaştı (2 ve 3 aşama kredilerin toplamına oranı %4,5). Buna karşın, bankanın 4Ç’de faaliyet giderlerinde bir önceki çeyreğe kıyasla görülen %8,4’lk artış ve efektif vergi oranının %20,6’dan %35,7’ye çıkması da net karı preslayan faktörler arasında yer aldı. Böylece bankanın 2020 yıl tamamı için net karı yıllık %12,3 artarak 6,8 mlr TL’ye yükselirken, özkaynak karlılık oranı ise %11,2’den %10,7’ye geriledi.

• Değerleme ve öneri – İş Bankası için 2021 yılsonu net kar tahminimiz 8,4 mlr TL düzeysinde olup, bu rakam yıllık %23,3 artışa işaret etmektedir. Son 1 ayda BIST-100 Bist100ine göre %13,8 negatif ayrışan İş Bankası için 8,71 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa sürelili önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili önerimizi de “AL” olarak sürdürüyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım