İş Bankası Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (9.11.2020)

2020 3. Çeyrek Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 5,44
Hedef Fiyat (TL) 7,23
Uzun Vadeli Öneri: AL 

Beklentilerin üzerinde net kar (+)

İş Bankası 3Ç20 dönemi için olasılıkmizin %21,1, piyasa tahminlerinin ise %13,8 üzerinde, çeyreksel %36,1 terakki ile 2,15 mlr TL net kar açıkladı. Banka’nın 2Ç’de %11,4 olan özkaynak karlılık oranı 3Ç’de %12,2 düzeyine ulaştı. Temel olarak 3Ç’de tahminlerimizin altında gelen karşılık giderleri ve olasılıkmizin %17,7 üzerinde gerçekleşen iştirak gelirleri nedeniyle net kar olasılıkmizi aştı. İş Bankası’nın 3Ç’de çekirdek gelirleri bir önceki çeyreğe göre %17,2 artarken, bu dönemde ayrılan 1,25 mlr TL’lik serbest karşılık dahil toplam karşılık giderleri çeyreksel %39,8 yükseldi. 3Ç’de olasılıklerin üzerinde gerçekleşen net karın, hisse performansına yansımasının olumlu olacağını değerlendiriyoruz. İş Bankası için 7,23 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa sürelili önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili önerimizi “AL” olarak koruyoruz.

• Kredi büyümesi %8,6 ile olasılıkmize yakın gerçekleşti– İş Bankası’nın yılın üçüncü çeyreğinde TL kredi büyümesi, tüketici segmenti öncülüğünde %7,7 ile sektör yaklaşıksına yakın gerçekleşirken, YP kredi hacmi ise dolar bazında KOBİ segmentindeki gerilemenin (ç/ç:-%5,7) katkısı ile %2,9 daraldı. Böylece 3Ç’de bankanın toplam kredi büyümesi %8,6 olurken, yılbaşından bu yana kredilerde büyüme oranı %25,9’a ulaştı. Banka’nın 3Ç’de toplam menkul kıymet tahvilü (MDP) çeyreksel %5,7 artarken, TL MDP’de değişken faizli menkul kıymeTürk Lirasıerin toplam içerisindeki payı %69,8’den %72,2 düzeyine çıktı. Diğer taraftan, 3Ç’de bankanın TL mevduat hacmi çeyreksel %3,6 daralırken, YP mevduat hacmi dolar bazında %7,0 ile sektöre paralel güçlü artış kaydetti. Aktif kalitesine baktığımızda ise, bankanın 2Ç’de %5,7 olan takipteki krediler oranı 3Ç’de %5,2’ye (BDDK düzenlemeleri hariç %6,6’dan %6,4’e) geriledi. Bu dönemde takipteki krediler için karşılık oranı %60,8’den %63,1’e, yakın izlemedeki kredileri için ise bu oran %14,3’den %16,2’ye çıktı.

• Çekirdek gelirlerin yanı sıra iştirak gelirlerindeki terakki net karı olumlu etkiledi – Banka’nın 3Ç’de TL ve YP tarafta mevduat maliyeTürk Lirasıerinin sınırlı da olsa gerilemeye devam etmesine karşın, kredi getiri oranları çeyreksel 40 bp düşüş gösterdi. Ancak bu dönemde menkul kıymet getiri oranlarındaki artışın katkısı ile bankanın kümülatif net faiz marjı (swap dahil) çeyreksel sadece 7 bp geriledi. 3Ç’de bankanın net faiz gelirler i çeyreksel %12,2 yükselirken, komisyon gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre %31,7 oranında artış gösterdi. Net ticari zararda görülen çeyreksel %16,6 azalmanın da etkisi ile bankanın çekirdek gelirleri %17,2 yükseldi. Diğer yandan, 3Ç’de 1,25 mlr TL serbest karşılık ayıran (2Ç20: 500 mn TL) bankanın toplam karşılık giderleri, bir önceki çeyreğe göre %39,8 yükseldi. Net risk maliyeti ise aynı dönemde %2,4’den %2,5 düzeyine çıktı. Buna karşın, bankanın 3Ç’de iştiraklerinden elde ettiği gelirlerin çeyreksel %134 artarak 1,2 mlr TL çıkması, net kardaki artış için takviyeleyici oldu.

• Değerleme ve öneri – 4Ç’de daralmasını beklediğimiz kredi-mevduat makasına karşın, artmasını öngördüğümüz menkul kıymet gelirlerinin bankanın net faiz marjındaki gerilemeyi sınırlayacağını düşünüyoruz. Banka’nın komisyon gelirlerinde 4Ç’de bir önceki çeyreğe göre sınırlı büyüme beklemekle birlikte, risk maliyetinin %2,5 düzeyinde seyredeceğini öngörüyoruz. Böylece İş Bankası için 2020 yılsonu net kar tahminimizi 6,5 mlr TL düzeysinde koruyoruz. Banka için 7,23 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa sürelili önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili önerimizi “AL” olarak sürdürüyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir