İş Bankası Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (9.02.2021)

 İş Bankası 4Ç2020 Sonuçları (ISCTR, Öneri:  AL, HF: 9,70TL)

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 6,34TL
Hedef Hisse Fiyatı : 9,70TL

İş Bankası’nın 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %24,3 oranında azalarak 1.627mn TL’ye gerilemiş ancak hem bizim olasılıkmiz olan 1.362mn TL’nin, hem de piyasa olasılıksi olan 1.463mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada karşılık giderlerinin olasılıkmizin altında, net faiz gelirlerinin ise olasılıkmizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.

Dördüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte İş Bankası’nın 2020 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %12,3 oranında artarak 6.811mn TL’ye yükselmiştir.

Banka’nın kredi mevduat makasındaki daralma ve TÜFE Bist100lilerin sınırlı ek katkı olması (TÜFE Bist100lilerin getiri hesaplamasında Merkez Bankası 12 aylık enflasyon olasılıkleri kullanılıyor) nedeniyle net faiz gelirleri %4,8 oranında gerileyerek 6,5 milyar TL olmuştur. Ücret ve komisyon gelirlerinde ise bir önceki çeyrekteki normalleşmeyle birlikte yaşanan yüksek artışın ardından bu çeyrekte ödeme sistemleri ve gayri nakdi kredilerin desteğiyle hafif artış görülmüştür. Karşılık giderleri, bir önceki çeyrekteki 1.250mn TL’lik serbest karşılığın olmaması ve 100mn TL’lik serbest karşılık iptalinin etkisiyle (toplam serbest karşılık 2.875mn TL)çeyreksel olarak %42,4 oranında düşüş göstermiş ve bu kalemde 2,5 milyar TL gider yazılmıştır. Diğer yandan, swap miktarının ve maliyeTürk Lirasıerinin artması (1.245mn TL’den 2.140mn TL’ye) ve trading gelirlerinin düşmesi sonrasında Banka 1,64 milyar TL ticari zarar (önceki 347mn TL zarar) kaydederken, operasyonel giderler %8,4 oranında artarak 3 milyar TL’ye yükselmiştir.Son olarak, Banka’nın iştirak gelirleri 1,1milyar TL ile çeyreksel olarak %10,8 oranında düşmüştür.

Banka’nın Net Faiz Marjı (swap gideri hariç) kredi mevduat marjındaki daralmayla birlikte 45 baz puan azalarak %4,65’e gerilemiştir. Banka’nın yaklaşık özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %9,8 ve %1,1 ile bir önceki çeyreğin altında gerçekleşmişlerdir.

İş Bankası’nın hedef hisse fiyatını, tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler ve piyasa çarpanındaki güncellemeye bağlı olarak 7,90TL’den 9,70TL’ye yükseltiyoruz. İş Bankası için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım