İsdemir Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (16.02.2021)

İskenderun Demir Çelik 4Ç2020 Sonuçları (ISDMR, Öneri: AL, HF: 14,25 TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 11,69 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 14,25 TL

Şirketin 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.354mn TL ile bizim olasılıkmiz olan 944mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada olasılıkmizden daha düşük gerçekleşen satış maliyeTürk Lirasıeri etkili olmuştur. Şirketin 4Ç2019’deki net dönem karı 260mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,1 oranında artmış ve 5.372mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %16,3 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 1.321mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar 378mn TL idi. Brüt kar marjı ise 15 puan artışla %24,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %12,9 artmış ve 85mn TL olmuştur. Diğer faaliyeTürk Lirasıerden net 23mn TL gider kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 24mn TL gelir kaydedilmişti. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 1.212mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 14 puan artışla %23 olmuştur.  Finansman tarafında kur kaynaklı net 321mn TL gelir kaydedilmiştir.

FAVÖK ise 4. Çeyrekte 1.471mn TL (187mn USD) olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise 474mn TL (82mn USD) idi. FAVÖK marjı da geçen yılın aynı döneminde %12,3 iken 4Ç2020’da %27,4’e yükselmiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı hesaplamalarımıza göre bir önceki yılın aynı dönemindeki 57 USD/ton’dan 4Ç2020’de 166 USD/ton’a yükselmiştir. Artan çelik fiyaTürk Lirasıarı şirket marjlarının toparlanmasına önemli katkı sağlamıştır ve ton başına FAVÖK hızlı bir şekilde artış göstermiştir.

Şirket 4Ç2020’de çeyrekte 184,6mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Böylece şirketin net dönem karı 1.354mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in hedef hisse fiyatını tahminlerimizdeki değişikliklere bağlı olarak 10,30 TL’den 14,25 TL’ye yükseltiyoruz ve hisse için daha önceki  “AL” önerisini koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım