İskenderun Demir Çelik Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (27.10.2020)

İskenderun Demir Çelik 3Ç2020 Sonuçları (ISDMR, Öneri: AL, HF: 10,30 TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 7,66 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 10,30 TL

Şirketin 2020 3. çeyrek toplam hasılatı 2019 3. çeyreğe göre %7,2 artışla 4.325mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %8,3 artarken, brüt kar %2,3 artışla 724,7mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,8 puan azalarak %16,8 olmuştur. 3Ç2020 operasyonel giderleri 2019’un aynı dönemine göre %15,2 artmıştır. 3Ç2020’de diğer faaliyeTürk Lirasıerden 15,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 3Ç2020 faaliyet karı 3Ç2019’a göre %6,6 artışla 665,7mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 0,1 puanlık azalışla %15,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket bu dönem 143,3mn TL net yatırım geliri elde etmiştir. Bu tutar şirketin nihai ana ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu’na 156,7mn TL tutarında sabit kıymet satışından kaynaklanmıştır. Net defter değeri 143,4mn TL tutarındaki sabit kıymet satış geliri “Yatırım FaaliyeTürk Lirasıerinden Gelirler” kaleminde kayıTürk Lirasıara alınmıştır.

FAVÖK ise 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %6,3 oranında artmış ve 853mn TL (118mn USD) olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da geçen yılın aynı döneminde %19,9 iken 3Ç2020’da %19,7’e gerilemiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı hesaplamalarımıza göre bir önceki yılın aynı dönemindeki 104 USD/ton’dan 3Ç2020’de 89 USD/ton’a gerilemiştir.

Şirketin 3Ç2020 net finansman geliri 85,8mn TL olmuştur. 3Ç2019’daki net finansman gideri 127,8mn TL idi. Şirketin vergi öncesi karı 889,1mn TL olmuştur. 493,1mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 396mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in hedef hisse fiyatını tahminlerimizdeki değişikliklere bağlı olarak 8,20 TL’den 10,30 TL’ye yükseltiyoruz ve hisse için daha önceki “EKLE” önerisini “AL” olarak güncelliyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir