İskenderun Demir Çelik Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (4.05.2021)

İskenderun Demir Çelik 1Ç2021 Sonuçları (ISDMR, Öneri: AL, HF: 18,00 TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 13,31 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 18,00 TL

Şirket’in 1Ç2021’deki net dönem karı bizim olasılıkmiz olan 546mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve 1.056mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 211mn TL kar elde etmişti. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin ve brüt karın tahminimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.

Şirketin satış gelirleri 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,5 oranında büyüme göstererek 5.563mn TL’ye yükselirken, satış maliyeTürk Lirasıerindeki %17,4’lük görece düşük artışın etkisiyle brüt kar ise %217,8 oranında artarak 1.941mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre 18 puan artmış ve %34,9 düzeysine ulaşmıştır. Operasyonel giderler ise %5 oranında artmış ve 73,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyeTürk Lirasıerden 29,5mn TL gider kaydedilirken, faaliyet karı 1.838mn TL’ye ulaşmıştır.

FAVÖK ise 1. Çeyrekte 2.057mn TL (279mn USD) olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise 705mn TL (116mn USD) idi. FAVÖK marjı da geçen yılın aynı döneminde %19,1 iken 1Ç2021’de %37,0’a yükselmiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı hesaplamalarımıza göre bir önceki yılın aynı dönemindeki 93 USD/ton’dan 1Ç2021’de 240 USD/ton’a yükselmiştir. Artan çelik fiyaTürk Lirasıarı şirket marjlarının toparlanmasına önemli katkı sağlamıştır ve ton başına FAVÖK hızlı bir şekilde artış göstermiştir.

Şirket’in 1Ç2020’deki faaliyet karı 546mn TL idi. Yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden giderler 1,4mn TL olurken finansman tarafında kur farkı gideri kaynaklı 138mn TL gider kaydedilmiştir. 638mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 1.056mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in hedef hisse fiyatını,  ilk çeyrek gerçekleşmelerinin ardından tahminlerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 14,25 TL’den 18,00 TL’ye yükseltiyoruz. Hisse için daha önceki  “AL” önerimizi de koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım