Koç Holding Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (16.02.2021)

Öneri: AL

Fiyat (TL/hisse) 22,56
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 26,60
Potansiyel Getiri %18

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %13,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %16,5 artışla 45.7 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %6,8 düşüşle 142.5 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21,8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %174,4 artışla 7.1 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %137,4 artışla 25.4 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2.409 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 887 baz puan artışla %15,4 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 1.082 baz puan artışla %17,8 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %10,00 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %128,4 artışla 2.5 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %111,2 artışla 9.3 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,7 düşüşle 392.5 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Holding, 4Ç20’de 2.536 mn TL net kar (kons: 2.100 mn TL) açıklamıştır. Dayanıklı tüketim ve otomotiv segmentinin yükselen katkısı güçlü net karın ana nedenidir. İlaveten 3 çeyreklik kayıp sonrası enerji segmentinin de çeyreklik olarak kara pozitif katkısı olmuştur. Holding’in kombine gelirleri yıllık % 9 artışla 108 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç20’de güçlü talep, artan hacimlerle birlikte dayanıklı tüketim ile otomotiv segmentinin yabancı para bazlı gelirleri kombine gelirlere takviye olmuştur. Dayanıklı tüketim malları segmenti gelirleri yıllık %53, otomotiv segmenti gelirleri %59’luk terakki kaydetmiştir. Diğer taraftan, azalan hacimler ve düşen petrol fiyaTürk Lirasıarı sonrası enerji segmenti gelirleri ise yıllık %38 daralma göstermiştir. Holding’in kombine operasyonel karı yıllık %133 artışla 8,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi pazardaki güçlü talep, elsonuçşli ürün dağılımı ve güçlü ihracat kontraTürk Lirasıarı sayesinde yıllık %132’lik büyüme gösteren otomotiv segmenti operasyonel karı Holding’in operasyonel karını olumlu olarak takviyelemiş ve toplam kombine operasyonel karının %51’ini oluşturmuştur.

İstikrarlı hammadde maliyeTürk Lirasıeri, güçlü yurtiçi gelirleri ve uluslararası pazarlardaki toparlanma sonrası dayanıklı tüketim malları segmenti de güçlü operasyonel kar (yıllık: +%132; %17 pay) katkısı sağlamıştır. Önceki çeyrekte 362 milyon dolar olan Holding’in solo net nakdi de hafif artışla 375 milyon dolar olmuştur. 2020 yılı boyunca iştiraklerin güçlü performansı nedeniyle, 2021 yılında yüksek temettü ödemesi sağlayarak net nakdin gelişim kaydetmesi beklenmektedir. Böylelikle Holding’in temettü dağıtımı da bu nakit akışına paralel olarak artış gösterebilir. Önceki yıl %18 olan kar payı oranı 2020’de %12’ye gerilemişti. Holding’in 2021 yılında hisse başına 0,32 TL (temettü sonuçmi: % 1,5) kar payı dağıtmasını bekliyoruz. Holding’in son 5 yıllık yaklaşık net aktif değer iskontosu (NAD) %5 düzeylerindeyken, şu an NAD’ına göre %27 iskontolu işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım