Koza Altın Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (30.04.2021)

Endekse Paralel Getiri

Fiyat (TL/hisse) 108,40
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 129,00
Potansiyel Getiri %19

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,6 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,0 artışla 848.8 milyon TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 1,0 düşüşle 413.2 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 470 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.132 baz puan düşüşle %48,7 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %82,22 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %68,0 artışla 662 milyon TL olmuştur. Net nakdi 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %13,1 artışla 6.7 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç21’de 849 mn TL satış geliri (kons: 842 mn TL-Gedik: 860 mn TL), 413 mn TL FAVÖK (kons: 489 mn TL-Gedik: 512 mn TL) ve 662 mn TL net kar (kons: 568 mn TL-Gedik: 562 mn TL) açıklamıştır. Şirketin net karı artan finansal gelirler sayesinde olasılıklerin üzerinde açıklanmıştır. Ancak FAVÖK’ü yükselen nakit maliyeTürk Lirasıeri sonrasında olasılıklerin altında kalmıştır. Şirketin nakit maliyeTürk Lirasıeri ons başına 917 dolara ulaşırken, döviz durumundaki artışla beklenenden yüksek döviz geliri karlılığı artırmıştır. 1Ç20’de 71,6 bin ons olan satış hacmi 1Ç21’de olasılıkmiz olan 65 bin onsa paralel olarak 63,9 bin onsa gerilemiştir. Ancak altın fiyatındaki artış nedeniyle satış gelirleri yıllık bazda büyüme sergilemiştir. Altın fiyaTürk Lirasıarı yıllık %13 terakkile yaklaşık ons başına 1.728 dolar olmuştur. 1Ç21’de ons başına 917 dolar olan nakit maliyetindeki dalgalanmaya bağlı olarak (1Ç20: 631 dolar) (Gedik: 750 dolar), FAVÖK’ü yıllık bazda yatay kalarak 413 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Düşük üretim rakamları, daha yüksek vergi, artan ARGE giderleri ve yükselen personel sayısı nakit maliyeTürk Lirasıerinde artışa neden olmuştur. 1Ç20’de 170 milyon TL olan net finansal gelirler, 1Ç21’de 432 milyon TL olarak net karı takviyelemiştir. 2020 yıl sonunda 834 milyon TL olan döviz uzun durumunun 1Ç21’de 1.759 milyon TL’ye çıkması sonucunda TL’ndaki değer kaybı finansal gelirlerin artmasındaki ana neden olmuştur. Böylelikle zayıf operasyonel performansa karşın şirketin net karı yıllık bazda büyüme göstermiştir. TL’ndaki değer kaybı ve nakit üretimi sonrası net nakdi çeyreklik bazda %13 terakkile 6,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hisse 2021 yılı olasılıklerine göre 4,6x FD/FAVÖK ve 7,2x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım