Koza Altın Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (5.03.2021)

Koza Altın 4Ç2020 Sonuçları (KOZAL, Öneri:EKLE, HF: 144,15 TL)

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 127,70 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 144,15 TL

Şirket 4Ç2020’de net dönem karı 363,3mn TL ile hem bizim olasılıkmiz olan 653mn TL’nin hem de piyasa olasılıksi olan 603mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin olasılıkmizin altına maliyeTürk Lirasıerin ise olasılıkmizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde şirket 507mn TL kar açıklamıştı.

Şirket’in satış gelirleri 4Ç2020’de 4Ç2019’a göre %1,2 oranında azalarak 939mn TL olmuştur. Bu düşüşte altın satışı miktarının 2020 yılı 4. Çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %46,9 oranında gerilemesi etkili olmuştur. 2019 yılı 4. çeyreğinde gerçekleşen 118.872 onsluk altın satışı 2020 yılı aynı dönemde 63.140 ons olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar aynı dönemde %19 oranında azalarak 499,6mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre 11,6 puan azalarak %53,2 olmuştur. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %1,8 oranında artmış ve 143,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyeTürk Lirasıerden 48,5mn TL gider kaydeden şirketin faaliyet karı ise 307,8mn TL’yi göstermiştir. Geçen yılın aynı döneminde 487,1mn TL faaliyet karı açıklamıştı.

Şirket’in FAVÖK’ü ise dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %25,7 oranında azalarak 413mn TL’ye düşmüştür. FAVÖK marjı da 4Ç2019’daki %58,5’ten 4Ç2020’de %44,0 düzeysine gerilemiştir.

176,2mn TL yatırım geliri ve 120,8mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 363,3mn TL olmuştur.

Dördüncü çeyrekte açıklanan net dönem karıyla birlikte 2020 yılı toplam net dönem karı 1.810mn TL düzeysinde gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki net dönem karı 1.767mn TL idi.

Koza Altın’ın hedef hisse fiyatını, 2020 yılı  gerçekleşmeleri ardından, tahminlerimizdeki değişikliklere ve benzer şirket çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 110 TL’den 144,15 TL‘ye yükseltiyor, diğer taraftan potansiyeline bağlı olarak daha önceki “AL” önerimizi ise “EKLE” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım