Logo Yazılım Hisse Önerisi / İntegral Yatırım – (26.10.2020)

2020 3. Çeyrek Bilanço Analiz

Kapanış Fiyatı: 103,50 TL
Hedef Fiyat: 131 TL

3Ç20 döneminde olasılık üzerinde 31 mn TL net dönem karı

Logo yazılım 3Ç20 döneminde 29 mn TL olan kar olasılıksinin üzerinde 31 mn TL net kar açıkladı. Net kar önceki yılın aynı dönemine göre %55, bir önceki çeyreğe göre ise %1 artış gösterdi. Cirodaki artış ve 10.5 milyon TL kur farkı geliri net karı pozitif etkiledi. Kar marjlarındaki daralma net karı olumsuz etkileyen ana faktör oldu. Hizmet maliyeTürk Lirasıeri ile reklam ve satış giderlerinin artması, kar marjlarında daralmaya neden olurken 2Ç20 dönemindeki güçlü operasyonel sonuçların 3. Çeyrekte korunamadığını görüyoruz.

Satış gelirleri 3Ç20 döneminde büyümeye devam etti

Satış gelirleri, 3Ç20 döneminde önceki çeyreğe göre %3 ile sınırlı büyüme gösterirken, yıllık bazda %30 artış gösterdi ve 120 mn TL oldu. Toplam gelirler içerisinde %62 paya sahip olan Türkiye gelirleri, %32 artışla 75 mn TL’ye yükseldi. E-devlet segmentinde modül ve kontör satışları ile mevcut müşteri harcamalarına ek olarak yeni müşteri kazanımları cironun artmasında etkili olmuş görünüyor. Romanya’da iş uygulamaları yazılımları pazarında faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı Total Soft ise zorlu piyasa koşulları karşısında satış gelirlerini TL bazında %23 artırırken, Euro bazında % 3 azalttı. Covid-19 nedeniyle yeni proje alımlarında düşüş gerçekleşmesi Euro bazında satış gelirlerinin gerilemesine sebep oldu.

Kar marjlarında daralma var

FAVÖK yıllık %21 artarken, bir önceki çeyreğe göre %10 azaldı ve 42 mn TL oldu. Brüt kar marjı yıllık 3,2 puan, önceki çeyreğe göre 3,5 puan azalışla %78 düzeysinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 2,7 puan azalışla %35 düzeysinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte FAVÖK marjı %39,7 düzeysindeydi. 3. Çeyrekte hizmet maliyeTürk Lirasıeri ile reklam ve satış giderlerinin artması marjlarda daralmaya neden olmuş görünüyor.

Güçlü nakit durumu ve nakit akışı

Yılın ilk 9 ayında yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden 58 mn TL, finansman faaliyeTürk Lirasıerinden 24 mn TL nakit çıkışı olmasına rağmen, LOGO işletme faaliyeTürk Lirasıerinden 175 mn TL nakit girişi sağladı. Bununla birlikte, 2019 yılsonunda 152 mn TL düzeyinde olan nakit değerler güçlü nakit akışı ile 253 mn TL’ye yükseldi. (6A20: 191 mn TL)

Eylül sonu itibari ile 92 milyon TL net nakiTürk Lirasıeri bulunuyor. Cari oran 1.6x ve likidite oranı 1.6x gibi yüksek düzeylerde. Nakit zengini LOGO için borç sorunu bulunmuyor.

Tekrarlayan Gelirlerin payı artıyor

Yılın 9 aylık döneminde tekrarlayan gelirler 224 milyon TL olurken yıllık %52 büyüdü. Tekrarlanan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki oranı %60 düzeysine ulaştı. 2019 yılının sonunda %56 pay sahibiydi. Son altı yılda tekrarlanan gelirlerin toplam faturalanan gelirlerdeki payı %41 düzeysinden itibaren her yıl artarken, aynı dönemde yıllık bileşik büyüme oranı %40 gibi etkileyici bir düzeyde gerçekleşti.

Tekrarlanan gelirler, lisans bakım hizmeTürk Lirasıeri, yeni mevzuata uyum ve müşteri taleplerine uygun olarak çıkarılan yeni versiyon yazılımları ve yazılımların internet üzerinden dağıtılmasını sağlayan hizmet gelirlerinden oluşuyor. Logo’nun kayıTürk Lirasıı müşterilerinden sağladığı sürekli gelirleri gösteriyor. Bu nedenle Tekrarlayan gelirlerin sürekli artıyor olmasını büyümeye yönelik öngörülebilirliği arttırması açısından pozitif görüyoruz. Bu gelişmenin aynı zamanda Şirket’e değer yaratan bir unsur olduğunu düşünüyoruz.

Logo Ventures Capital

Logo Yazılım’ın, Logo Ventures Capital şirket’inde %20 payı bulunuyor. Bu değer, finansal yatırımlar kalemi altında 2 milyon TL olarak görünüyor. Logo Ventures, Vispera ve V-Count isimli teknoloji şirkeTürk Lirasıerinde toplamda %10 hissesi bulunuyor. Vispera sanal göz teknolojisi üreten ve dünyanın pek çok yerinde şirkeTürk Lirasıerle çalışan yüksek teknolojili bir şirket. Vispera’nın hızlı büyüyen ve gelecekte Logo için sürpriz değer yatabilecek potansiyelde olan önemli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. LOGO bir süredir bu kalemdeki yatırımını 2 milyon TL olarak göstermeye devam ediyor. Güncel değerini hesaplayacak yeterli sonuç elimizde bulunmuyor.

9 aylık sonuçlar

2020 yılının ilk 9 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri %26 artışla 339 mn TL düzeysinde gerçekleşti. FAVÖK %30 artışla 125 mn TL oldu. Brüt kar marjı %79 düzeysinde kalırken, FAVÖK marjı 1 puan artışla %37 düzeysine yükseldi. Güçlü operasyonel sonuçlar ve 11.6 mn TL kur farkı gelirinin etkisiyle net kar %46 artış göstererek 83 mn TL oldu.

Projeksiyon ve Hedef Fiyat

Logo finansallarını olumlu karşılıyoruz. Şirket için 2020 yılında satış gelilerinin %24 artışla 523 milyon TL düzeysine ulaşmasını, FAVÖK rakamının %50 artışla 188 milyon TL düzeysinde olmasını öngörmekteyiz. Net kar rakamının ise %35 artışla 116 milyon TL düzeyinde oluşmasını bekliyoruz.

LOGO için İNA modelimize göre ulaştığımız 12 aylık hedef değerimiz 131TL düzeysinde bulunuyor. Borsa kapanışı olan 103.50 düzeysine göre %26 terakki potansiyeli bulunmaktadır.

Kaynak: İntegral Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir