Mavi Giyim Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (16.03.2021)

Öneri: AL

Fiyat (TL/hisse) 52,65
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 77,40
Potansiyel Getiri %47

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21,4 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %9,1 düşüşle 649.9 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %16,1 düşüşle 2.4 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %54,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %33,2 düşüşle 89 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %39,9 düşüşle 384.7 milyon TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.004 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 495 baz puan düşüşle %13,7 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 633 baz puan düşüşle %16,0 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte 78.1 milyon TL olurken, 4. çeyrekte 18.9 milyon TL net zararı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğinde 8.4 milyon TL net kar açıklamıştır. 2020 yılında bir önceki yıla göre net kar %95,2 düşüşle 4.6 milyon TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,6 artışla 515 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 650 mn TL satış geliri (kons: 615 mn TL-Gedik: 530 mn TL), 89 mn TL FAVÖK (kons: 83 mn TL-Gedik: 80 mn TL) ve 19 mn TL net zarar (kons: -20 mn TL-Gedik: -10 mn TL) açıklamıştır. 3.çeyrekten sonra mevsimsel olarak en yoğun olan 4.çeyrekte, kapanmaların ve kısıTürk Lirasıamaların bir sonucu olarak şirketin satış gelirleri olasılıklerin hafif üzerinde yıllık %21 daralmayla 650 milyon TL olmuştur. Toplam satış gelirlerinin %80’ini oluşturan yurtiçi gelirler yıllık %12 (çeyreklik: – %20,7) azalışla 519 milyon olurken, uluslararası satış gelirleri %7 artışla (çeyreklik: -%23,8) 131 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019’da toplam gelirlerin %5’ini oluşturan e-ticaret segmenti ise toplam gelir içerisindeki payını %12,7’ye çıkarmış, yıllık %56 artış (çeyreklik: +79,4) kaydetmiştir. Şirketin yıllık olarak FAVÖK’ü olasılıklere paralel açıklanırken, FAVÖK marjı %15 olan olasılıkmizin altında kalmıştır. Olumlu işletme sermayesi yönetimi sayesinde, zayıf nakit yaratan çeyrek göz önüne alındığında şirket net borç durumunu korumuştur. Hemen hemen döviz açık durumu olmayan şirketin net finansal borcu sadece 37 milyon TL (3Ç20: 32 mn TL; 2Ç20: 84 mn TL; 1Ç20: 209 mn TL) (TFRS-16 etkisi hariç) olmuştur. Hissenin şu an ve pandemi sonrası 2022’de en iyi seçimlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Pandemi ve kapanmalardan önce 2020 mart ayından bu yana hisse BIST-100 Endeksi’nin %33,5 altında performans sergilemiş olup, olumsuz gelişmelerin fiyaTürk Lirasıandığını düşünüyoruz. Normalleşme ve normalleşmenin devamı ile birlikte, 2021 yılı ikinci yarısında hissenin toparlanmaya başlamasını öngörüyoruz. Hisse 2021 yılı olasılıklerine göre ucuz sayılabilecek 4,7x FD/FAVÖK (2022: x3,6) ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım