Otokar Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (26.04.2021)

1Ç21 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 322.90
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 365.90
Potansiyel Getiri %13

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %24.3 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %91.2 artışla 877.2 milyon TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %53.8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %180.4 artışla 128.4 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 933 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 466 baz puan artışla %14.6 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %63.97 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %381.7 artışla 107.4 milyon TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %22.3 artışla 1.6 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç21’de 877 mn TL satış geliri (kons: 910 mn TL-Gedik: 891 mn TL), 128 mn TL FAVÖK (kons: 140 mn TL-Gedik: 143 mn TL) ve 107 mn TL net kar (kons: 109 mn TL-Gedik: 134 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel performansı olasılıklerin hafif altında kalırken, net karı olasılıklere paralel açıklanmıştır. Ticari araç segmenti (yolcu ve kargo taşımacılığı) satış gelirleri yıllık %100 (çeyreklik: -%2) terakkile 450 milyon TL olurken, zırhlı araç gelirleri yıllık %98 (çeyreklik: -%47) artışla 323 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek parça segmenti gelirleri ise yıllık %50 (çeyreklik: +%18) büyümeyle 105 milyon TL olarak açıklanmıştır. Şirketin satış gelirlerinin %51’i ticari araç segmenti, % 37’si zırhlı araç segmenti ve %12’lik kısmı yedek parça (diğer) segment gelirlerinden oluşmaktadır. Toplam satış gelirlerinin %43’ünü oluşturan yurtiçi satış gelirleri yıllık %128 (çeyreklik: +%59) terakkile 379 milyon TL olurken, %57’sini oluşturan ihracat gelirleri yıllık %71 (çeyreklik: -%46) büyümeyle 499 milyon TL olmuştur. 1Ç21’de şirketin kesinleşen siparişleri çeyreklik %15 azalış, yıllık %15 terakkile 2.037 milyon TL olarak açıklanmıştır. Güçlü operasyonel performans ve artan kur kazançları sonrası şirketin net karı yıllık bazda önemli ölçüde artış kaydetmiştir. Net borç ise yaklaşık 400 milyon TL’lik nakit temettü ödemesi sonrası hem yıllık hem de çeyreklik bazda terakki göstermiştir. Hisse 2021 yılı olasılıklerimize göre 9,7x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım