Otokar Hisse Önerisi / Halk Yatırım – (28.04.2021)

Öneri: AL

Hisse Fiyatı: 322,90 TL
Hedef Fiyat: 420,50 TL
Getiri Potansiyeli: %30

– Beklentinin hafif altında net kar. Otokar’ın net karı 1Ç21’de yıllık bazda %382 artışla 107 milyon TL düzeysinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, net kar marjı da bu çeyrekte, 1Ç20’de bulunduğu %4,86 düzeysinden %12,25 düzeysine yükseldi. Çeyreksel bazda ise, şirketin net kur farkı giderinin 26,4 milyon TL artış kaydetmesi nedeniyle net karda %64’lük düşüş kaydedildi. Açıklanan net kar rakamı, yaklaşık piyasa olasılıksinin %7, kurum olasılıkmizin %16 altında gerçekleşti (Foreks anketi: 115 milyon TL, kurum olasılıkmiz: 128,42 milyon TL). Net kar tahminimizdeki farklılık, olasılıkmizin üzerinde gerçekleşen net finansal giderlerden kaynaklandı. Yılın ilk çeyreğinde Otokar’ın net borcu, önceki yılın aynı dönemindeki 964 milyon TL’den 1,64 milyar TL düzeysine yükseldi. Bu nedenle, net borç/FAVÖK rasyosu 2,06x düzeysinden 2,17x düzeysine yükselirken; net kur farkı ve faiz giderlerinde de artışlar gözlendi. 1Ç21’de şirketin net finansal giderleri önceki yılın aynı dönemindeki 18 milyon TL düzeysinden 39 milyon TL düzeysine yükseldi. Ayrıca 2020 yılının ilk çeyreğinde 4,80 milyon ertelenmiş vergi geliri kaydeden şirket, 1Ç21’de 2,98 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Otokar yılın ilk çeyreğinde piyasa olasılıksinin hafif altında net kar açıklamasına karşın, operasyonel performans tarafında gerçekleşen sonuçların olasılıkmizi karşılaması ışığında finansalların hisse performansına etkisini ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.

– Piyasa olasılıksine paralel satış gelirleri. 1Ç21’de Otokar’ın konsolide satış gelirleri yıllık bazda %91,2 artışla 877 milyon TL düzeysinde, kurum olasılıkmizin %4 altında, piyasa olasılıksine ise paralel gerçekleşti (Foreks anketi: 895 milyon TL, kurum olasılıkmiz: 912 milyon TL). Ancak çeyreksel bazda satış gelirlerinin %24,3 düşüş kaydettiğini belirtmek isteriz. Bu düşüş, ürün karmasında yüksek kar marjına sahip savunma sanayi araçlarının payının önceki çeyreğe göre belirgin düşüş göstermesinden kaynaklandı. Ürün grupları bazında satış gelirleri dağılımına göre, otobüs ürün grubunun satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre %107 terakkile 422 milyon TL düzeysinde gerçekleşti. Çeyreksel bazda ise %0,71’lik sınırlı düşüş görüldü. Savunma sanayi araçlarından elde edilen satış gelirleri ise yıllık bazda %97 artışla 322 milyon TL düzeysine yükselirken, çeyreksel bazda %90 düşüş kaydetti. Bu bağlamda, ticari araç segmentinin satış gelirleri içerisindeki ağırlığı yıllık bazda 2 puanlık artışla %51 düzeysine yükseldi. Önceki çeyreğe göre ise 14 puanlık artış söz konusu. Savunma sanayi araçlarından elde edilen satış gelirlerinin payı da, önceki yılın aynı dönemindeki %36 düzeysinden %37 düzeysine hafif yükseldi. Ancak çeyreksel bazda 16 puan düşüş yaşandı. Bu dönemde ihracaTürk Lirasıarın satış gelirleri içerisindeki ağırlığı geçen yılın aynı dönemine göre 7 puan düşüş kaydederek %57 düzeysinde gerçekleşti. İhracat gelirleri içerisinde zırhlı araç satışlarının ağırlığı %65, otobüs satışlarının payı da %24 düzeysinde gerçekleşti (1Ç20’de bu paylar sırasıyla %56 ve %35 düzeylerinde, 4Ç20’de de %65 ve %33 düzeylerinde bulunuyordu). Hacimler cephesinde, Otokar’ın toplam üretim hacmi bu dönemde yıllık bazda %52 artışla 485 adet düzeysine yükselirken, toplam satış hacmi %37’lik artışla 616 adet olarak gerçekleşti. Siparişler tarafında 4Ç20’de Otokar’ın 323 milyon dolar düzeysinde bulunan kesinleşen sipariş tutarı, yapılan teslimaTürk Lirasıarın etkisiyle 1Ç21’de 247 milyon dolar düzeysine geriledi (1Ç20 tutarı: 269 milyon dolar).

Kaynak: Halk Yatırım