Otokar Hisse Önerisi / Halk Yatırım – (28.10.2020)

2020 3. Çeyrek Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 169,40 TL
Hedef Fiyat: 217,50 TL
Getiri Potansiyeli: %28

 Güçlü net kar görünümü. Operasyonel olmayan tarafta Otokar’ın 3Ç20’de iştiraklerinden elde ettiği gelir yıllık bazda %143 artarak 16,17 milyon TL düzeysine yükseldi. Diğer yandan, geçen yıl 42,28 milyon TL net kur farkı zararı yazan şirket bu dönemde 23,25 milyon TL net kur farkı geliri elde ederken, net faiz giderleri yıllık bazda 17 milyon düşüşle 20,29 milyon TL düzeysinde gerçekleşti. Otokar bu dönemde ayrıca 29 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Bu doğrultuda, Otokar’ın net karı 3Ç20’de yıllık bazda %45 artışla 147,72 milyon TL düzeysinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, kurum olasılıkmizin %33, piyasa olasılıksinin ise %22 üzerinde gerçekleşti (Kurum olasılıkmiz: 111 milyon TL, piyasa olasılıksi: 121 milyon TL). Net kar marjı da bu çeyrekte, 3Ç19’da bulunduğu %17,20 düzeysinden %24,09 düzeysine yükseldi. Genel olarak piyasa olasılıksinin üzerinde gerçekleşen 3Ç20 finansallarının hisse performansı üzerindeki etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz.

 Kurum olasılıkmizin üstünde ancak piyasa olasılıksine paralel satış gelirleri. 3Ç20’de Otokar’ın konsolide satış gelirleri yıllık bazda %3,3 artışla 613 milyon TL düzeysinde, kurum olasılıkmizin %8 üzerinde, piyasa olasılıksine ise paralel gerçekleşti (Kurum olasılıkmiz: 570 milyon TL, piyasa olasılıksi: 609 milyon TL). Ürün grupları bazında satış gelirleri dağılımına göre, otobüs ürün grubunun satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 terakkile 274 milyon TL düzeysinde gerçekleşirken, savunma sanayi araçlarından elde edilen satış gelirleri %18,8 düşüşle 195 milyon TL düzeysine geriledi. Bu bağlamda, ticari araç segmentinin satış gelirleri içerisindeki ağırlığı yıllık bazda 4 puan artışla %48 düzeysine yükselirken, savunma sanayi araçlarından elde edilen satış gelirlerinin payı da önceki yılın aynı dönemindeki %40 düzeysinden %32 düzeysine geriledi. Bu dönemde ihracaTürk Lirasıarın satış gelirleri içerisindeki ağırlığı geçen yılın aynı dönemine göre 16 puan düşüş kaydederek %67 düzeysinde gerçekleşti. İhracat gelirleri içerisinde zırhlı araç satışlarının ağırlığı %42,7, otobüs satışlarının payı da %40,4 düzeysinde gerçekleşti (3Ç19’da ihracaTürk Lirasıar içerisinde zırhlı araç satışlarının ve otobüs satışlarının payları sırasıyla %39,6 ve %46,6 düzeylerinde bulunuyordu). Hacimler cephesinde, Otokar’ın toplam üretim hacmi bu dönemde yıllık bazda %51 artışla 564 adet düzeysine yükselirken, toplam satış hacmi %1,5’lik hafif düşüşle 503 adet olarak gerçekleşti. 8×8 zırhlı araç teslimaTürk Lirasıarına 3Ç20’de de devam eden şirketin bakiye siparişleri, Eylül sonu itibarıyla, önceki yılın aynı dönemindeki 343 milyon dolar düzeysinden 291 milyon dolar düzeysine geriledi.

 OTKAR için 204,30 TL olan hedef fiyatımızı 217,50 TL olarak güncelliyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde gerek ticari araçlar gerekse zırhlı araçlar cephesinde aldığı ihalelerle bu zorlu dönemi kendi lehine çeviren Otokar’ın operasyonel karlılığındaki güçlü görünümün devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca, şirketin son günlerde bir Afrika ülkesinden aldığı 110 milyon dolar değerindeki zırhlı araç ihalesinin modelimize dahil ediyoruz. Bununla beraber pandemi sürecinin beraberinde getirdiği maliyet avantajlarına ek olarak, ihracaTürk Lirasıar cephesinde yeni projelerin gündeme gelebileceği olasılıksiyle Otokar için 2020 ve 2021 yılı öngörülerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2020 yılı için 485 milyon TL düzeysindeki FAVÖK olasılıkmizi %4,5 yükselterek 57 milyon TL olarak güncelliyoruz. 2021 yılı FAVÖK tahminimizi de %4 yukarı çekerek 671 milyon TL düzeysine revize ediyoruz. Net kar cephesinde de güçlü operasyonel performansa ek olarak, rekabetçi kur görünümünün de desteğiyle 2020 yılı net karını 387 milyon TL düzeysinden 418 milyon TL düzeysine revize ediyoruz. 558 milyon TL düzeysinde bulunan 2021 yılı net kar tahminimizi de 567 milyon TL olarak güncelliyoruz. Modelimizde net borç ve benzer şirket çarpanlarını güncellememiz sonrasında Otokar için hedef fiyatımızı 204,30 TL’den 217,50 TL düzeysine revize ediyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Tahminlerimize göre Otokar 7,5x 2021 FD/FAVÖK ve 7,2x F/K çarpanları ile küresel benzerlerine göre sırasıyla %26,5 ve %52 iskonto sunmaktadır. Ayrıca Otokar hisseleri 5-yıllık tarihsel F/K çarpanı yaklaşıksına göre %41 iskonto oranı ile ilgili dönemdeki en düşük düzeylere yakın işlem görmektedir.

Kaynak: Halk Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir