Otokar Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (26.04.2021)

Otokar 1Ç2021 Sonuçları (OTKAR, Öneri: TUT, HF: 316,80TL)

Öneri “TUT”
Kapanış Fiyatı: 322,90 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 316,80TL

Otokar’ın 2021 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 107,4mn TL ile bizim olasılıkmiz olan 110mn TL’ye paralel, yaklaşık piyasa olasılıksi olan 116mn TL’nin ise hafif altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 22,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Otokar’ın 4Ç2020’de satış gelirleri, toplam satış adedindeki %32 oranında artması (465 adetten 614 adede) ve kurların bir önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksek düzeyde gerçekleşmesine bağlı olarak %91,2 oranında artmış ve 877,2mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %93,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %86,4 oranında artarak 280,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %32,8’den %32’ye gerilemiştir.

Operasyonel giderler aynı dönemde %38,4 oranında artarken, diğer faaliyeTürk Lirasıerden gelirler 2,3mn TL’den 40,6mn TL’ye yükselmiştir. Böylece Otokar’ın net faaliyet karı 1Ç2020’deki 25mn TL’den 1Ç2021’de 144,3mn TL düzeysine çıkmıştır. Şirket’in FAVÖK’ü de 45,8mn TL’den 128,4mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da 1Ç2020’deki %10 düzeysinden %14,6 düzeysine ulaşmıştır.

Şirket’in iştiraklerden gelirleri 1Ç2020’deki 10,2mn TL’den 1Ç2021’de 618bin TL’ye gerilerken, finansman tarafında ise 40,8mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı 104,5mn olurken, 3mn TL’lik vergi geliri sonrasında 1Ç2021 net dönem karı 107,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Otokar’ın hedef piyasa değerini, kurlardaki artışlar kaynaklı tahminlerimizdeki güncellemeler, risksiz faiz oranının %13’ten %15 düzeysine yükseltilmesi ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak, 349,50TL’den 316,80TL’ye çekiyor, ancak daha önceki “AZALT” önerimizi ise “TUT” olarak güncelliyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım