Pegasus Hava Taşımacılığı Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (8.03.2021)

Net zarar bir defaya mahsus giderler nedeniyle arttı

TUT
Hedef Fiyat: 89.50 TL
Önceki Hedef Fiyat: 79.70 TL
Yükseliş potansiyeli: %2

Pegasus 4Ç20’de büyük ölçüde bir defaya mahsus giderlerin etkisiyle 740mn TL net zarar açıklamıştır. Şirket’in açıklanan 4Ç20 net zararı, piyasa yaklaşık net zarar olasılıksi olan 359mn TL’den ve tahminimiz -275mn TL’den yüksek gerçekleşmiştir. Pegasus’un toplam yolcu sayısı, COVID-19 vaka sayılarındaki artışın hızlanmasıyla artan kısıTürk Lirasıayıcı önlemlerin etkisiyle yıllık bazda %49.6 azalışla 3.8mn olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in iç hat ve dış hat yolcu birim gelirleri ve yolcu başına elde edilen yan gelirlerinin de azalmasıyla, toplam satış gelirleri TL bazında yıllık %48.9 azalışla 1,284mn TL olarak, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 1,267mn TL’nin paralelinde, ancak olasılıkmizden daha az gerilemiş olan birim yan gelirler ile, 1,066mn TL olan tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Pegasus 4Ç20’de de maliyeTürk Lirasıerini önemli ölçüde azaltmaya devam etmiştir. Ancak düşük hacim nedeniyle, Şirket’in TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında FAVÖK’ü, hesaplamalarımıza göre yıllık %99.3 azalarak 4mn TL olarak, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 80mn TL’nin ve tahminimiz 76mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Pegasus, 4Ç20’de 209mn TL tutarında uçak satış zararı ve 237mn TL tutarında türev araçların gerçeğe uygun değer farklarından oluşan gider kaydetmiştir. Böylelikle, Şirket’in net zararı 4Ç20’de 740mn TL’ye ulaşmıştır. Açıklanan sonuçlar, olasılıklerin belirgin üzerinde bir net zarar içeriyor olmaları nedeniyle, Şirket payları kısa dönem performansını olumsuz etkileyebilecektir.

Anahtar performans göstergeleri üzerindeki COVID-19 pressı devam ederken birim maliyeTürk Lirasıer jet yakıt fiyaTürk Lirasıarındaki gerileme ile hafif azalış gösterdi – 4Ç20’de Pegasus’un tarifeli dış hat yolcu sayısı %65.4, iç hat yolcu sayısı ise %36.8 oranında gerilemiştir; bu dönemde Şirket toplam 3.84mn yolcuya hizmet vermiştir. Bunun yanında, iç hat yolcu birim gelirleri yıllık %14 azalarak 105.1 TL’ye, dış hat yolcu birim gelirleri de € bazında %20 azalışla €43.4’e gerilemiştir. Şirket’in bu dönemde toplam kapasitesi yıllık %42.3 oranında azalış göstermiş, yolcu doluluk oranı yıllık 13.4 y.p. gerileyerek %75.0 olarak gerçekleşmiştir. Yolcu başına yan gelirlerin yıllık bazda %9.3 azalarak €13.8’e gerilemesi ile birlikte AKK başı birim gelirleri, € bazında yıllık %38.7 gerileyerek €¢2.22 olarak gerçekleşmiştir. Toplam birim giderleri ise, jet yakıtı fiyaTürk Lirasıarındaki gerileme ile %1.1 oranında azalarak €¢3.32 olarak gerçekleşmiştir. Pegasus böylelikle 4Ç20’de hesaplamalarımıza göre 4mn TL FAVÖK elde etmiştir. Şirket, bu dönemde 209mn TL tutarında uçak satış zararı kaydetmiştir. Ayrıca, türev ürünlerinin gerçeğe uygun değer farkları nedeniyle 237mn TL gider kaydedilmiştir. Böylelikle Şirket’in net zararı 4Ç20’de 740mn TL’ye ulaşmıştır. Net borç, uçak alımına dair ön ödemeler düşülmeden dönem sonunda hesaplamalarımıza göre 14.5mlyr TL’ye yükselmiştir (3Ç20- sonu: 13.2mlyr TL).

TUT önerimizi sürdürmekteyiz – Pegasus’un 2021 yılında 2019 yılı kapasitesinin yaklaşık %70’ine ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz. 4Ç20 sonuçlarının açıklanmasından sonra yakın dönem tahminlerimizi ve değerlememizi güncellememizle, Pegasus payları için 12 aylık hedefi fyatımızı 89.50 TL olarak güncellemekte ve TUT önerimizi sürdürmekteyiz.

Kaynak: Şeker Yatırım