Petkim Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (1.03.2021)

Öneri : TUT

 Petkim için parçaların toplamı değerlememize göre pay başına düzeltilmiş 12 aylık 5.50 TL hedef fiyata ulaşmakta ve TUT önerimizi sürdürmekteyiz. Şirket’in karlılığında etkili olan etilen-nafta fiyat spreadi, COVID-19 salgını etkisiyle Mayıs 2020’de 81 ABD dolarına kadar gerileme göstermiştir. Ancak, bu fiyat farkı 3Ç20’den itibaren iyleşme göstererek öncelikle 3Ç20’de 321 ABD doları/ton’a, daha sonra 4Ç20’de 408 ABD doları/ton’a ulaşmış, ve Şubat ayının son haftasında 584 ABD doları/ton düzeysinde gerçekleşerek 1Ç21’de bugüne kadar 612 ABD doları/ton yaklaşıksına ulaşmıştır. 2021 yılında global ekonomilerin görece olarak toparlanma göstereceği olasılıksine dayanarak, bu fiyat makasının halihazırdaki düzeylerini büyük ölçüde korumasını beklemekteyiz. Petkim, COVID-19 salgınına rağmen 9A2020’de oldukça sağlıklı satış hacmi elde edebilmiştir. Şirket’in operasyonel karlılığı ise, 9A20’de etilen-nafta spreadlerindeki yıllık bazdaki daralmaya rağmen, termoplastikler gibi ürünlerin fiyaTürk Lirasıarındaki gerilemenin nafta fiyaTürk Lirasıarındaki gerileyemeye kıyasla daha az gerçekleşmiş olmasıyla, sağlıklı seyrini sürdürebilmiştir. Şirket’in bu sağlıklı opeasyonel performansını 4Ç20’de de sürdürebilmiş olmasını beklemekteyiz. Bunun yanında, Petkim payları için orta sürelili bir bakış açısı da benimsenebileceğini düşünmekteyiz; Şirket, STAR Rafinerisi’nin devreye girmesiyle hammaddesi naftanın büyük bir bölümünü bu rafineriden kesintisiz olarak temin edebilmeye başlamıştır. Ayrıca, Petkim’in de tesislerinin bulunduğu sahada, SOCAR Grubu tarafından henüz planlanma aşamasında olan petrokimya yatırımları da hammadde ve ürün miksini iyileşmesini sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

 Petkim, 3Ç20’de süregelen talep ile kuvveTürk Lirasıi satış hacmi gerçekleştirebilmiştir – Petkim, 3Ç20’de, yıllık %7.0 ve çeyreklik %16.4 oranlarında artışlarla oldukça kuvveTürk Lirasıi, 638bin ton ürün satışı gerçekleştirebilmiştir. COVID-19 salgını sırasında belirgin düşüş göstermiş olan petrokimya ürünleri fiyaTürk Lirasıarı, 3Ç20’de iyileşmeye başlamış, ancak hammadde fiyaTürk Lirasıarındaki yıllık bazdaki gerilemeye paralel olarak, geçtiğimiz yılın aynı döneminin altında gerçekleşmişlerdir. TL’nin ABD doları karşısındaki yıllık bazda %27.4 (çeyreklik %5.4) oranındaki değer kaybının da etkisiyle, Petkim’in satış gelirleri 3Ç20’de yıllık bazda %3.4 oranında artış gösterebilmiş, ve bir önceki çeyreğe kıyasla %35.5 oranında artarak 3,038mn TL olarak gerçekleşmiştir. Etilen-nafta fiyat farkı 3Ç20’de iyileşmeye başlamış ve bir önceki çeyreğin %26 üzerinde, 321 ABD doları/ton yaklaşıksında gerçekleşmiştir; ancak COVID-19 etkisiyle bu fiyat farkı, geçtiğimiz yılın aynı döneminin %33 altında kalmıştır. Petkim’in belli başlı ürünleri arasında olan termoplastiklere yönelik talebin salgından belirgin etkilenmemiş olması, fiber tüketiminin bir önceki çeyreğe kıyasla artması ve nafta fiyaTürk Lirasıarındaki yıllık %21 gerileme ile (çeyreklik %67 artış) bu ürünlerin marjları sağlıklı seyirlerlini sürdürmüştür. Böylelikle Petkim’in çeyreklik FAVÖK marjı, etilen-nafta fiyat makasındaki gerilemeye rağmen yıllık bazda 3.0 y.p. artarak (çeyreklik 1.0 y.p. azalışla) 3Ç20’de %16.5’a yükselmiş; Şirket, bu dönemde yıllık %26.9 oranında artışla, (çeyreklik %27.6) 500mn TL tutarında FAVÖK elde edebilmiştir.

 Petrokimyasal ürün fiyaTürk Lirasıarı ve marjlarındaki iyileşme, yakın dönemde karlılıkta artışa işaret ediyor – Hızlı tüketim ve gıda maddeleri pakeTürk Lirasıeme talebinin kuvveTürk Lirasıi seyri ve inşaat ve otomotiv sektörleri aktivitelerinin iyileşmesinin desteğiyle, önümüzdeki günlerde polietilen döngüsünde iyileşme gözlemlemeye devam edebileceği düşünülmektedir. Petrokimyasal ürün üreticileri karlılıklarında önemli bir gösterge olan etilen-nafta fiyat marjı, 1Ç21’de bugüne kadar yıllık bazda %66, çeyreklik %50 artış göstererek 612 ABD doları yaklaşıksına ulaşmıştır. Platts Bist100ine göre ise, petrokimyasal ürün fiyaTürk Lirasıarı 1Ç21’de bugüne kadar yıllık bazda %34 ve çeyreklik %22 oranında artarak 989 ABD doları Bist100 düzeysine ulaşmışlardır. Bunun yanında, nafta fiyaTürk Lirasıarında yıllık bazda %31, çeyreklik bazda ise %40 artış gerçekleşmiştir. Ürün fiyat ve marjlarındaki bu gelişmeler, yakın dönemde karlılıkta görece olarak artışa işaret etmektedir. Ayrıca, Petkim payları için, Şirket’in 10mn ton rafinaj kapasitesine sahip STAR Rafinerisi’nden kesintisiz olarak hammadde temini yapmaya başlamış olması, ve Grup şirketi olan bu rafineriyle sinerjilerin, kalite standardizasyonu ve stabilizasyonu, ve stok maliyeTürk Lirasıerinde tasaruflar gibi genişletilebilecek olmasıyla, orta dönemli bir bakış açısı da benimsenebileceğini düşünmekteyiz. Şirket’in ayrıca SOCAR tarafından Aliağa kamüsünde yapılması henüz planlanma aşamasında olan yeni petrokimya yatırımlarından da hammadde ve ürün miksi bakımından olumlu etkilenebileceğini düşünmekteyiz.

 STAR Rafinerisi’nde dolaylı ortaklık için yapılacak ödemenin son taksiti 30 Haziran 2021’e kadar erTürk Lirasıenmiştir – Petkim, SOCAR Grubu şirkeTürk Lirasıerinden STAR Rafineri’de dolaylı olarak %18 oranında bir paya sahip olmak üzere, hakim ortağı SOCAR Türkiye Enerji (STEAŞ) ile STEAŞ’tan Rafineri Holding’in %30 payını 720 milyon ABD doları karşılığında satın alma yönünde bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kapanışıyla birlikte Petkim, yıllık yaklaşık 10mn ton ham petrol rafinaj kapasitesine sahip STAR Rafinerisi’nde dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır. Kapanış ve dolayısıyla 3. taksit ödemesi için belirlenen son tarih, pandemi sonrasında, 30 Haziran 2021′ ertelenmiştir.

 Riskler Beklentilerin altında gerçekleşebilecek talep ve etilen nafta fiyat makası, ve Aliaga kampusunda yapılması henüz planlanma aşamasında olan yatırımların Petkim’in nakit akımı üzerinde belirgin etkili olması hedef fiyat ve tavsiyemiz üzerinde riskleri oluşturmaktadır.

Kaynak: Şeker Yatırım