Petkim Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (4.03.2021)

Öneri: AL

Hedef Fiyat: 7.05 TL
Yükseliş potansiyeli: %27
Önceki Hedef Fiyat: 5.50 TL

Petkim, 4Ç20’de yıllık %141 ve çeyreklik %128 artışlarla 663mn TL net kar elde etmiştir. Şirket’in opearasyonel performansı olasılıklerden kuvveTürk Lirasıi gerçekleşmiş; yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışına bağlı olarak 183mn net yatırım geliri kaydedilmesi, ve net finansman giderlerindeki ve efektif vergi oranındaki gerileme ile 4Ç20 net karı, 386mn TL olan piyasa yaklaşık olasılıksinin ve 410mn TL tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Petkim, 4Ç20’de oldukça kuvveTürk Lirasıi, yıllık %14 (çeyreklik %5) artışla 671bin ton satış hacmi gerçekleştirmiştir. Ürün fiyaTürk Lirasıarı iyileşme göstermeye devam etmiş, ve TL’nin ABD doları karşısındaki yıllık yaklaşık %36 değer kaybının da etkisiyle Petkim’in 4Ç20 satış gelirleri, yıllık %46.3 (çeyreklik %34.6) artarak piyasa yaklaşık olasılıksi olan 3,735mn TL ve tahminimiz 3,737mn TL’nin üzerinde, 4,088mn TL olarak gerçekleşmiştir. Etilen-nafta fiyat makası 4Ç20’de yıllık %22 (çeyreklik %27) genişleyerek 408 ABD doları/ton yaklaşıksına ulaşmıştır. Platts Bist100ine göre 4Ç20’de petrokimyasal ürün fiyaTürk Lirasıarı yıllık bazda %1 (çeyreklik %14) artmış, nafta fiyaTürk Lirasıarı ise yıllık bazda %26 gerilemiş, bir önceki çeyreğe göre ise ancak %1 oranında artış göstermişlerdir. Böylelikle Petkim’in FAVÖK’ü, yıllık %144.8 (çeyreklik %52.7) artarak 4Ç20’de hesaplamalarımıza göre 764mn TL olarak, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 675mn TL’nin ve tahminimiz 593mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 4Ç20 FAVÖK marjı, yıllık bazda 7.5 y.p. (çeyreklik 2.2 y.p.) artarak %18.7 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında, Petkim 4Ç20’de 85.1mn TL net diğer faaliyet gideri kaydetmiş (4Ç19: 3.6mn TL, 3Ç20 net diğer faaliyet gelirleri: 87.8mn TL), net finansal giderleri ise yıllık %58.5 (çeyreklik %65.4) azalışla 40mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, maliyet yöntemi ile değerlenmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkullerini yıl sonu finansal tablolarından başlamak üzere yeniden değerleme yöntemi ile değelenerek muhasebeleştirilmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerindeki değer artışı nedeniyle Petkim’in yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden elde etmiş olduğu net gelirler, böylelikle 4Ç20’de 183mn TL’ye yükselmişir (4Ç20: 1.2mn TL, 3Ç20: 8.3mn TL). Efektif vergi oranı da görece olarak düşük %10.6 olarak gerçekleşmiş (4Ç19: %23.5, 3Ç20: %15.5) ve bunların sonucunda Petkim, 4Ç20’de yıllık %140.7 (çeyreklik %128.2) artışla 6631mn TL net kar elde etmiştir. Petkim’in net borcu, 4Ç20 sonunda 4.6mlyr TL’ye gerilemiş (3Ç20- sonu: 5.5mlyr TL), net borç/FAVÖK oranı ise hesaplamalarımıza göre 2.6x’ya gerilemiştir. Açıklanan sonuçların, Şirket payları performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Şirket payları için 12 aylık hedef fiyatımızı 7.05 TL ve önerimizi “AL” olarak güncellemekteyiz –Etilen nafta fiyat makası, arz kısıTürk Lirasıarıyla 4Ç20’de yıllık %22 (çeyreklik %27) artışla 321 ABD doları/ton yaklaşıksına, ve 1Ç21T başından bugüne kadar yıllık bazda oldukça kuvveTürk Lirasıi, %66 (çeyreklik %50) artarak 612 ABD doları/ton yaklaşıksına ulaşmıştır. Tahminlerimizi Şirket’in olasılıklerimiz üzerinde gerçekleşmiş olan 4Ç20 operasyonel performansı, ve yakın dönemde belirgin artış göstermiş olan ürün/hammadde fiyaTürk Lirasıarını dikkate alarak güncellememizle, Petkim payları için 12 aylık 7.05 TL hedef fiyata ulaşmakta ve tavsiyemizi AL olarak güncellemekteyiz.

Kaynak: Şeker Yatırım