Petkim Hisse Önerisi / Yatırım Finansman – (8.04.2021)

Tavsiye: Endeks Üzeri Getiri

Önceki: Endekse Paralel Getiri
Hedef Fiyat TL7.50
Hisse Fiyatı (08-04-2021) TL6.00
Getiri potansiyeli 25%

Güçlü kar görünümü nedeniyle tahminlerimizde revizyonlar yaparak hisseye daha olumlu bakıyoruz. 2021 yılı başından beri petrokimya fiyaTürk Lirasıarında yaşanan güçlü artış, Petkim’in özellikle ilk 6 ayda güçlü bilanço performansı göstermesine yardımcı olacaktır. Ortalama petrokimya fiyat Bist100i Aralık 2020 dönemi sonundan bugüne %27 artış gösterirken, mevcut fiyat düzeysi 2020 yılı son çeyrek yaklaşıksına göre ise %50’ye yakın oranda daha yukarıdadır. Dünya genelinde petrokimya tesislerinde yaşanan planlı ve plansız duruşların yoğunluğu, ayrıca artan lojistik maliyeTürk Lirasıer nedeniyle Asya-Avrupa arasındaki ticaret akışının olumsuz etkilenmesi gibi sebepler petrokimya fiyat görünümünü takviyelemektedir. Bu görünümde ithalat tarafından rekabet tehdidinin de kısıTürk Lirasıanması sonucu, Petkim’in yurtiçi piyasada oluşan güçlü fiyaTürk Lirasıardan olumlu etkileneceğini tahmin ediyoruz.

TL’deki değer kaybına karşı dirençli. Mart ayı ikinci yarısında yaşanan dalgalanma sonrası TL’nin hızlı değer kaybetmesi, hisse fiyatını da USD bazında %12 aşağı çekmiştir. Bize göre şirketin dövize Bist100li gelirleri ve olası yurtiçi talepteki zayıflık durumunda ihracat kapasitesi göz önüne alındığında, dolar bazında düşen değerleme bir fırsat olarak görülebilir. Talep tarafında pandemi etkisiyle zaten kuvveTürk Lirasıi olan sağlık ürünü ve ambalaj sektörlerinin yanı sıra, küresel sanayi aktivitesinde yaşanan toparlanma diğer ürünlere olan talebi de olumlu etkilemektedir. Şirketin bu nedenle tam kapasite çalışmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.

2021 tahminlerinde revizyon ve 1Ç bilanço olasılıksi. 1Ç’2021 döneminde Petkim’in 916 milyon TL FAVÖK ve 563 milyon TL net kar açıklamasını tahmin ediyoruz. Şirketin geçen senenin aynı döneminde zayıf baz etkisi nedeniyle -13 mn TL zararı bulunmaktaydı. 2021 yılı 12 aylık dönem için de FAVÖK ve net kar tahminlerimizde sırasıyla %38 ve %79 yukarı yönlü revizyon yapıyoruz. 2021 için revize FAVÖK olasılıkmiz 357 milyon USD olup, şirketin paylaştığı 330-350 milyon USD aralğındaki tahminin hafif üzerindedir.

Hedef fiyatımızı 7,50 TL olarak güncelliyoruz. Petkim için yeni hedef fiyatımızı belirlerken 6,5x FD/FAVÖK hedef değerleme çarpanı ile çarpan bazında değerleme yapıyoruz. Kullandığımız hedef çarpan, şirketin tarihsel yaklaşıksı olan 7,5 FD/FAVÖK çarpanına göre iskontoludur. Döngüsel olarak mevcut kar marjları yüksek olsa da, sektörde arz-talep dengesi normale döndüğünde karlılıkta normalleşme ihtimali yükselecektir ve piyasa bu nedenle yaklaşık üzeri karlılık elde edilen dönemlerde hisseyi daha düşük çarpan ile fiyaTürk Lirasıayacaktır diye düşünmekteyiz. Değerlememizde ayrıca şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulünü defter değerine göre %30 iskonto ile hedef fiyatımıza dahil ediyoruz. Böylece %25 terakki potansiyeline işaret eden 7,5 TL hedef fiyatına ulaşmaktayız.

Kaynak: Yatırım Finansman