Petkim Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (4.03.2021)

Petkim 4Ç2020 Sonuçları (PETKM, Öneri: EKLE, HF: 6,65TL)

Öneri “EKLE”
Kapanış Fİyatı: 5,73 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 6,65TL

Şirket’in 2020 yılının son çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %140,7 oranında artarak 663mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim olasılıkmiz olan 420mn TL’nin hem de yaklaşık piyasa olasılıksi olan 386mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın olasılıklerimizden iyi gerçekleşmesi (4Ç2020 FAVÖK 763,5mn TL, olasılıkmiz 669,8mn TL idi) ve son çeyrekte muhasebe yöntemi değişikliği ile 173,6mn TL yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı kaydedilmesi etkili olmuştur. Petkim, “maliyet yöntemi” ile değerlenmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkullerini 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemini kapsayan yılsonu finansal tablolarından başlamak üzere “yeniden değerleme yöntemi” ile değerlenerek muhasebeleştirmeye başlamıştır. Buna istinaden geçen yılın son çeyreğinde de 190,5mn TL’lik yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı kaydedilmiştir.

Şirketin satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,3 oranında artarak 4.088,2mn TL’ye yükselirken, maliyeTürk Lirasıer ise %34,4 oranında yükselmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %134,5 oranında artarak 776mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %26,2 oranında artarken, diğer faaliyeTürk Lirasıerden 4Ç2020’de 85,2mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %151,9’luk artışla 556,4mn TL’ye yükselmiştir.

Şirketin FAVÖK’ü ise %144,8 oranında artarak 763,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Petkim’in yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebe yönteminde değişikliğe gitmesine bağlı olarak yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden 183mn TL gelir (4Ç2019’da 191,7mn TL gelir) kaydedilmiştir. Finansman tarafında net finansman giderleri 97,3mn TL’den 40,4mn TL’ye gerilerken, 74,2mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 663mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Petkim’in hedef hisse fiyatını, olasılıklerimizdeki yukarı yönlü değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, bedelsiz sermaye artışına istinaden düzeltilmiş 4,50TL’den (422mn TL bedelsiz sermaye artışı- 5,40TL hedef hisse fiyatı 4,50 olarak düzeltildi) 6,65TL’ye yükseltiyoruz. Diğer taraftan, potansiyeline bağlı olarak daha önceki “AL” önerimizi ise “EKLE” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım