Sabancı Holding Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (24.02.2021)

Öneri: AL

Fiyat (TL/hisse) 11,27
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 15,50
Potansiyel Getiri %38

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %7,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %30,4 artışla 6.5 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %14,6 artışla 21.5 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,0 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %29,7 artışla 3.2 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %27,3 artışla 11.9 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 631 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 27 baz puan düşüşle %49,7 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 550 baz puan artışla %55,4 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %42,50 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %5,2 artışla 926.7 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %26,1 artışla 4.8 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,1 artışla 329 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Holding, 4Ç20’de 927 mn TL net kar (kons: 1.237 mn TL) açıklamıştır. Düşük enerji segmenti katkısı 4. çeyrekte net karı preslamıştır. Enerjisa dağıtım segmentinde 3. tarife dönemine ilişkin yapılan tek seferlik düzenlemeler, bu çeyrekte enerji segmentinin katkısının azalmasına neden olmuştur. Tek seferlik giderler hariç tutulduğunda Holding, 1,2 milyar TL ile olasılıklere paralel net kar açıklamıştır. Bankacılık ve bankacılık dışı segmenTürk Lirasıerin katkısı ile kombine FAVÖK (tek seferlik gelir/giderler hariç) yıllık %33 artışla 5,4 milyar TL olmuştur. Holding’in kombine FAVÖK’ünün %47’sini oluşturan bankacılık segmenti FAVÖK’ü %38 terakki kaydetmiştir. Tek seferlik gelir/giderler hariç bankacılık dışı FAVÖK’ü yıllık %28 ile güçlü büyüme sergilemiştir. Sanayi, çimento ve perakende segmenTürk Lirasıerinin güçlü katkısı bankacılık dışı FAVÖK’ün büyümesine neden olmuştur. Yıl sonuna doğru talepteki artış, endüstri segmentinin işletme performansını takviyelemiş ve bu segmentin FAVÖK’ü %47 artış sağlamıştır (4Ç20 kombine FAVÖK’de %10 pay). Yüksek talep sayesinde perakende segmenti FAVÖK’ü de yıllık %73 büyüme göstermiştir (4Ç20 kombine FAVÖK’te %8 pay). Görece düşük enerji segmenti gelişimi sonrası enerji segmenti FAVÖK’ü (tek seferlik gelir/gider hariç) ise yıllık %8 artış göstermiştir (4Ç20 kombine FAVÖK’te %26 pay). Holding net aktif değerine göre (NAD) %47 iskontolu işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım