Selçuk Ecza Deposu Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (18.02.2021)

Öneri: TUT

Kapanış Fiyatı: 12,55 TL
Hedef Fiyat: 13.70 TL

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 4Ç20’de yıllık bazda %9 düşüşle 103 milyon TL düzeysinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı olasılıkmiz olan 112 milyon TL net kar rakamı ve piyasa olasılıksi olan 125 milyon TL net kar rakamının altında geldi. Şirket’in 4Ç20’de 20 milyon TL esas faaliyeTürk Lirasıerinden net diğer gider kaydetmesi (4Ç19’da 18 milyon TL net diğer gelire karşılık) net kar rakamını olumsuz etkiledi. Şirket’in net satış gelirleri olasılıklerin üzerinde gelirken, FAVÖK rakamı olasılıklerimize paralel, piyasa olasılıksinin ise altında kaldı. Net satış gelirleri 4Ç20’de yıllık bazda %14 artışla 5.598mn TL (Şeker: 5.391mn TL – Piyasa: 5.563mn TL) düzeysinde gerçekleşti. 2020 Şubat ayında artan ilaç fiyaTürk Lirasıarı net satış gelirlerinin yükselmesinde etkili oldu. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyaTürk Lirasıarına 2019 yılındaki %26 artışın ardından 2020 Şubat ayında da 12.09% artış yapılmıştı. Öte yandan Selçuk Ecza Deposu’nun 2019’da %41,99 düzeysinde bulunan TL bazında pazar payı 2020’de hafif gerileme ile %41,52 düzeysinde gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 4Ç20’de yıllık bazda %8 artışla 126mn TL (Şeker:127mn TL – Piyasa: 144mn TL) düzeysinde gerçekleşti. Şirket’in 4Ç19’da %6,3 ve %2,4 düzeysinde gerçekleşen Brüt ve FAVÖK marjı artan maliyeTürk Lirasıer nedeniyle 4Ç20’de sırasıyla %6,1 ve %2,2 düzeysine geriledi. Şirket’in yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden gelirleri 4Ç20’de 50mn TL düzeysine (4Ç19:31mn TL) yükselmesi net kar rakamını pozitif etkiledi. Şirket’İn ayrıca net nakit pozisiyonu 2020 yılı sonu itibariyle 1.196 milyon TL (9A20:912 milyon TL) düzeysine yükseldi. Şirket’in 4Ç20’de FAVÖK ve net kar rakamının piyasa olasılıksinin hafif altında kalması nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin hafif negatif olmasını bekliyoruz. 4Ç20 sonuçları sonrasında Selçuk Ecza Deposu için hedef pay fiyatımız olan 13.70 TL ve TUT önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Şeker Yatırım