Şişe Cam Hisse Önerisi / Halk Yatırım – (3.05.2021)

Öneri: AL

Hisse Fiyatı: 7,51 TL
Hedef Fiyat: 10,05 TL
Getiri Potansiyeli: %34

Net kar olasılıklerin üzerinde. Şişecam, yılın ilk çeyreğinde piyasa yaklaşık olasılıksi olan 1.150 mn TL’nin %17,2, olasılıkmiz olan 1.234 mn TL’nin %9 üzerinde 1.348 mn TL net kar açıkladı. Net kar tarafında, kur farkı gelirlerinin olumlu etkisi ve birleşme sonrası azınlık paylarının ortadan kalmasının desteğiyle, yıllık bazda %205’lik güçlü artış görüldü. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karda, gider olasılıkmizin aksine kaydedilen 11,2 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri etkili oldu.

Ciro olasılıkler ile uyumlu. Şirketin 1Ç21’de satış gelirleri, hem piyasa yaklaşık olasılıksi olan 5.766 mn TL hem de olasılıkmiz olan 5.730 mn TL ile benzer yıllık bazda %23,2 artışla 5.686 mn TL düzeysinde gerçekleşti. Şişecam’ın ilk çeyrekte net gelirlerinin %29’u mimari, %22‘si cam ambalaj, %20’si kimyasallar, %14’ü cam ev eşyası, %13’ü otocam ve kalanı diğer faaliyeTürk Lirasıerden kaynaklandı. Toplam gelirler içerisinde payı %21’den %29’a yükselen mimari cam segmenti gelire ilk çeyrekte en fazla katkıyı sağlayan oldu. FiyaTürk Lirasıandırma ve ürün karması tarafında %27, %27 hacim artışı, %16’da olumlu kur etkisiyle mimari cam tarafında ciroda yıllık %70’lik büyüme ile 1.640 mn TL gelir kaydedildi. Kimyasallar segmenti operasyonlarında %1 hacim artışı, %10 fiyaTürk Lirasıandırmanın olumsuz etkisi olurken; %23 olumlu kur etkisiyle 1Ç21’de yıllık %14’lük gelir büyümesi ile 1.143 mn TL satış geliri kaydedildi. Cam ambalaj tarafında ise %5 hacim düşüşüne karşın, %5 fiyaTürk Lirasıandırma ve ürün karması, %10’da kurun pozitif katkısı görüldü. Dolayısıyla, cam ambalaj tarafında yıllık %10 artışla 1.225 mn TL’lik gelir kaydedildi. Cam ev eşyası segmenti gelirlerinde %12 hacim daralmasına karşın, %22 fiyaTürk Lirasıandırma ve ürün karmasının olumlu etkisiyle yıllık %10 artarak 793 mn TL oldu. Oto cam tarafında ise %25 hacim daralmasına karşın, %31 fiyaTürk Lirasıandırma ve ürün karması, %32’de olumlu kur etkisiyle yıllık bazda %38 artışla 747 mn TL gelir kaydedildi.

Operasyonel karlılık piyasa yaklaşık olasılıksinin hafif üzerinde. Brüt kar yıllık bazda %29,4 artarak 1.936 mn TL düzeysinde gerçekleşti. Faaliyet giderleri, artan kapasite kullanımına bağlı olarak yükselen lojistik giderleri kaynaklı yıllık bazda %20,8 artarak 1.057 mn TL düzeysine yükseldi. Dolayısıyla, FAVÖK yaklaşık piyasa olasılıksi olan 1.271 mn TL’nin %5 üzerinde, olasılıkmiz olan 1.308 mn TL’ye yakın yıllık bazda %35,1 artışla 1.334 mn TL düzeysinde gerçekleşti. FAVÖK marjı piyasa yaklaşık olasılıksinin 1,5 puan üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda ise 2,1 puanlık artışla %23,5 düzeysine yükseldi (1Ç20’de %21,4). Mimari cam tarafı hem ciro’ya hem FAVÖK’e en yüksek katkıyı sağlayan oldu. FAVÖK’ün %34’ü mimari cam segmenti, %29’u kimyasallar, %22’si cam ambalaj, %13’ü cam ev eşyası, %3’ü ise oto cam tarafından oluştu.

Kaynak: Halk Yatırım