Şişe Cam Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (27.10.2020)

2020 3. Çeyrek Finansal Sonuçları | Şişe Cam

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 6,30
Hedef Fiyat (TL): 7,60
Uzun Vadeli Öneri: AL 

Net kar olasılıklerin üzerinde (+)

Şişe Cam, 3Ç20 döneminde hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki toparlanma eğiliminin desteğinde, olasılıkmizin ve piyasa olasılıksinin üzerinde, yıllık %101 artışla 866 mn TL net kar açıkladı. Toparlanma eğiliminin devamıyla pozitif performansını sürdürmesini beklediğimiz Şişe Cam için 6,97 TL düzeysindeki hedef fiyatımızı 7,60 TL düzeysine revize ediyor, kısa sürelili “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili “AL” önerilerimizi koruyoruz.

• Ekonomik aktivitede toparlanma ve kurun hareketi, gelir büyümesine önemli katkı verdi – 3Ç20 döneminde Şişe Cam’ın satış gelirleri yıllık %26 terakkile 5,8 mlr TL düzeysine ulaştı. Düşük faiz ortamı ile birlikte içeride inşaat faaliyeTürk Lirasıeri ve otomotiv sektöründeki canlılık, şirketin düz cam segmentinin satış gelirlerinin yıllık %30 terakkiini takviyelerken, normalleşme ile birlikte cam ambalaj segmentinin güçlü performansı sürerek segmentin satış gelirleri yıllık %25 büyüme gösterdi. Kimyasallar segmenti gelirleri bu dönemde yıllık %21 yükselirken, cam ev eşyası segmentinde ise gelir büyümesi, fiyaTürk Lirasıama, ürün miksi ve kur etkisiyle %11 artış gösterdi. Düz cam segmentinin Şişe Cam’ın konsolide gelirleri içindeki payı 3Ç19 dönemindeki %35 düzeysinden 3Ç20 döneminde %36 düzeysine yükselirken, cam ambalaj ve kimyasallar segmentinin gelirler içindeki payı sırasıyla %27 ve %19 olarak geçen yıla paralel gerçekleşti. Cam ev eşyası segmentinin gelirler içindeki payı ise aynı dönemde %16’dan %14’e geriledi.

• FAVÖK, olasılıkleri aşarak yıllık %24 terakki kaydetti – Şişe Cam yılın üçüncü çeyreğinde, hem olasılıkmizin hem de piyasa olasılıksinin bir miktar üzerinde, yıllık %24 artışla 1,27 mlr TL FAVÖK açıkladı. Konsolide FAVÖK içinde düz cam segmentinin payı 3Ç19’daki %30 düzeysinden 3Ç20’de %23 düzeysine gerilerken, cam ambalaj segmentinin payı %29’dan %33’e, kimyasallar segmentinin payı %25’den %29’a ve cam ev eşyası segmentinin payı %8’den %10’a yükseldi. Konsolide FAVÖK marjı ise yıllık 0,3 puan gerileyerek %21,8 düzeysinde gerçekleşti. 9A20 itibariyle baktığımızda FAVÖK yıllık %1,3 artarak 2,86 mlr TL düzeysinde gerçekleşti.

• Yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden gelirler, net kar artışını takviyeledi – Normalleşme döneminde operasyonel performansta gözlenen toparlanmaya ek olarak 3Ç20’de yatırım faaliyeTürk Lirasıeri kaynaklı kaydedilen 539 mn TL’lik gelir, şirketin net karının yıllık %101 artarak 866 mn TL’ye ulaşmasını takviyeledi. 9A20 itibariyle ise şirketin net karı yıllık %2,5 yükselerek 1,39 mlr TL’ye ulaştı.

• Hedef fiyatımızı 7,60 TL’ye revize ediyoruz – Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda gözlenen toparlanma eğiliminin, şirketin operasyonel ve net karlılığını yılın son çeyreğinde de pozitif etkilemeye devam etmesini bekliyoruz. Birleşme işleminin tamamlanması ardından orta sürelide marjlarda beklenen iyileşmenin daha görünür olacağını düşünüyoruz. 3Ç20 sonuçları ardından Şişe Cam için 6,97 TL düzeysindeki hedef fiyatımızı 7,60 TL düzeysine revize ediyor, kısa sürelili “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana Bist100ten %23 pozitif ayrışırken, son bir ayda ise Bist100ten %13 negatif ayrıştı.

Kaynak: Vakıf Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir