Tekfen Holding Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (26.02.2021)

Öneri: TUT

Fiyat (TL/hisse) 17,00
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 19,95
Potansiyel Getiri %17

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %24,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,5 artışla 3.4 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %19,7 düşüşle 11.7 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %469,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %52,3 düşüşle 59.8 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %79,2 düşüşle 398.3 milyon TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 139 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 201 baz puan düşüşle %1,8 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 973 baz puan düşüşle %3,4 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net zararı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1.207,92 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 19.5 milyon TL net zarar açıklamıştır. 2019 yılının 12 ayında net karı 1.4 milyar TL olurken, 2020 yılının 12 ayında net zararı 60.1 milyon TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %18,0 artışla 983 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 3.356 mn TL satış geliri (kons: 4.000 mn TL-Gedik: 3.340 mn TL), 60 mn TL FAVÖK (kons: 335 mn TL-Gedik: 339 mn TL) ve 191 mn TL net zarar (kons: 219 mn TL-Gedik: 219 mn TL) açıklamıştır. Kimyasallar segmentin güçlü finansal sonuçlarına rağmen, taahhüt segmenti zayıf performansı konsolide rakamları zayıflatmıştır. Bunun sonucunda 2020 yılında 60 milyon TL net zarar açıklayan şirket kar payı dağıtmamaya karar vermiştir. Taahhüt segmenti gelirlerindeki azalış, kimyasal segment gelirlerinde artışla telafi edilmiş, şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda yatay kalmıştır. Gübre satış hacimlerinde %8’lik artış ve fiyaTürk Lirasıardaki terakki sonrası kimya segmenti gelirleri yıllık %36 büyüme göstererek 1.096 milyon TL olmuştur. Birikmiş iş miktarında görülen azalışa bağlı olarak taahhüt segmenti gelirleri %12 daralmıştır. 2019’da 1,7 milyar dolar, 3Ç20’de 1,6 milyar dolar olan birikmiş iş miktarı 2020’de 1,4 milyar dolara gerilemiştir. Ancak, ocak ayında Azerbaycan ve Kazakistan’da toplamda 435 milyon dolarlık iki yeni sözleşmenin şirketin 1Ç21’de birikmiş iş miktarını takviyelemesi beklenmektedir. Yıl boyunca Katar 5. Bölge stadyum projesinde ve Rusya Gazprom Dış Nakliye Boru Hattı projesinde ilave 895 milyon TL’lik gider, taahhüt segmenti performansını preslamıştır. 4Ç19’da 44 milyon TL olan taahhüt segmenti FAVÖK katkısı, 4. çeyrekte -179 milyon TL olmuştur. 4Ç19’da 62 milyon TL olan kimya segmenti FAVÖK’ü, 258 milyon TL’ye yükselmiştir. TL’da görülen değer artışına bağlı olarak artan net finansal giderler net karı preslamıştır. Şirket 2021 yılına ilişkin olasılıklerini paylaşmıştır. Buna göre; konsolide satış gelirlerinin yıllık 14.093 mn TL (2020: 11.730 mn TL), konsolide FAVÖK’ün taahhüt segmentinin (2020 FAVÖK: -344 mn TL; 2021T FAVÖK: 496 mn TL) katkısıyla 1.250 mn TL (2020: 459 mn TL), kimyasal segment FAVÖK’ün 667 mn TL (2020: 736 mn TL) ve konsolide net karın ise 631 mn TL (2020: -67 mn TL) olması beklenmektedir. Hisse 2021 yılı olasılıklerine göre 5,7x FD/FAVÖK ve 15,1x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım