Tekfen Holding Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (30.04.2021)

Endekse Paralel Getiri

Fiyat (TL/hisse) 16,50
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 18,60
Potansiyel Getiri %13

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %25,4 artışla 3.8 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %772,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %405,4 artışla 521.6 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.198 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.034 baz puan artışla %13,8 olmuştur. Net zararı 4. çeyrekte 190.8 milyon TL olurken, 1. çeyrekte 412.2 milyon TL net karı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %775,8 artışla 412.2 milyon TL olmuştur. Net nakdi 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,7 düşüşle 947 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç21’de 3.791 mn TL satış geliri (kons: 3.721 mn TL-Gedik: 3.720 mn TL), 522 mn TL FAVÖK (kons: 470 mn TL-Gedik: 469 mn TL) ve 412 mn TL net kar (kons: 348 mn TL-Gedik: 348 mn TL) açıklamıştır. Zayıf taahhüt segmentine rağmen kimya segmenti güçlü operasyonel performansı 1Ç21 konsolide finansalları takviyelemiştir. Yükseliş kaydeden kurların da katkısıyla taahhüt segmenti gelirleri yıllık %17 artışla 2,1 milyar TL olmuştur. Azerbaycan’daki yeni merkez bankası projesi ve Kazakistan’daki projenin büyümesi sonrası 2020 yıl sonunda 1,4 milyar dolar olan birikmiş iş miktarı 1Ç21’de 1,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu segmentten 1Ç20’de faiz, vergi ve amortisman öncesi zararı 46 milyon TL olurken, 1Ç21’de 109 milyon TL FAVÖK’e ulaşılırken, 2021 yıl sonu %5,9 FAVÖK marjı olasılıksinin hafif altında %5,2 FAVÖK marjı elde edilmiştir. Kimya segmenti gelirleri yıllık %40 artışla 1,6 milyar TL olmuştur. Yurtiçi satış hacmindeki %11’lik düşüşe rağmen, TL bazında %55’lik fiyat artışı gelirleri takviyelemiştir. 1Ç21’deki zayıf satış hacminin ana nedeni bayilerin 2020’de erken satın alım yapmasıdır. Ancak yükselen gübre fiyaTürk Lirasıarı sonrasında FAVÖK 391 milyon TL (1Ç20: 174 milyon TL), FAVÖK marjı %25 (1Ç20: %15,7) olarak gerçekleşmiştir. Petrol ürünlerinde kiralanan kapasitede daha yüksek kapasite kullanımıyla hizmeTürk Lirasıer segmenti de olumlu katkı yapmıştır. 1Ç20’de 25 milyon TL olan FAVÖK katkısı 1Ç21’de 40 milyon TL olmuştur. Tarım segmenti ise mevsimsellikten ötürü 11 milyon TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zararı ile negatif katkı vermiştir. 86 milyon TL’lik yatırım segmenti geliri de konsolide rakamlara pozitif katkı sağlamıştır. Hisse 2021 yılı olasılıklerine göre 4,2x FD/FAVÖK ve 12,8x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım