Tekfen Holding Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (1.03.2021)

Tekfen Holding 4Ç2020 Sonuçları (TKFEN, Öneri: AL, HF: 20,15TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 16,05 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 20,15TL

Tekfen 4Ç2020’de piyasa olasılıklerinin aksine 190,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa olasılıksi Şirket’in 4. çeyrekte 204mn TL, bizim olasılıkmiz de 219mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada taahhüt grubunun olasılıkmizin aksine yüksek zarar kaydetmesi etkili olmuştur.

Tekfen’in satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında artarak 3.356mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %3,5 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %22,6 oranında daralarak 196,7mn TL’ye gerilerken, brüt kar marjı da %7,7’den %5,9’a gerilemiştir. Şirket’in operasyonel giderler de aynı dönemde %8,7 oranında artarken, diğer faaliyeTürk Lirasıerden 4Ç2019’da kaydedilen 48,5mn TL’lik gidere karşın, 4Ç2020’de 80,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece 76,6mn TL faaliyet karı kaydedilmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü de 4Ç2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,8 oranında azalarak 81,9mn TL’ye gerilemiştir. Tekfen 4Ç2020’de yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden 30,3mn TL’lik gider kaydederken, 149mn TL de net finansman gideri kaydetmiştir. Böylece vergi gideri öncesi net dönem zararı 102,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve 92,7mn TL’lik vergi gideri sonrası da 190,8mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.

Tekfen 2021 yılı olasılıklerini de açıklamıştır. Şirket, 2021 yılında konsolide bazda satış gelirlerinin 11.730mn TL’den 14.093mn TL’ye yükselmesini öngörürken, FAVÖK’ün de taahhüt grubu FAVÖK’ünün -344mn TL’den 496mn TL’ye yükseleceği olasılıksine bağlı olarak 459mn TL’den 1.250mn TL’ye çıkmasını beklemektedir. Tekfen 2020 yılında net karını da taahhüt grubunun 667mn TL zarardan 108mn TL kara geçmesinin katkısıyla 631mn TL olarak öngörmektedir. Şirket tahminlerde 2021 yılı için 7,50 yaklaşık dolar kuru olasılıksini kullanmıştır.

Tekfen Holding’in hedef hisse fiyatını, 2020 yılı gerçekleşmeleri ve holdingin 2021 yılı olasılıkleri doğrultusunda güncellemelerimize bağlı olarak, 17,00TL’den 20,15TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “EKLE” önerimizi ise “AL” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım