Tekfen Holding Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (30.04.2021)

Tekfen 1Ç2021 Sonuçları (TKFEN, Öneri: EKLE, HF: 19,75TL)

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 16,50 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 19,75TL

Tekfen’in 2021 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 412,2mn TL ile hem yaklaşık piyasa olasılıksi olan 327mn TL’nin, hem de bizim olasılıkmiz olan 195mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada kimya sanayi grubu satış gelirleri ve karlılığının olasılıkmizin üzerinde gerçekleşmesi etkili etkili olmuştur.

Tekfen’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, özellikle kimya grubu satış gelirlerindeki %40’lık artışın önemli katkısıyla, %25,4 oranında artarak 3.790,6mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %13 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %166 oranında artarak 650,4mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı da %8,1’den %17,2’ye yükselmiştir. Şirket’in operasyonel giderler de aynı dönemde sadece %1,8 oranında artarken, diğer faaliyeTürk Lirasıerden giderler ise 82,6mn TL’den 120,4mn TL’ye yükselmiştir. Böylece 306,6mn TL faaliyet karı kaydedilmiştir. 1Ç2020’de 32,3mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti.

Şirket’in FAVÖK’ü de 1Ç2020’deki 123,6mn TL’den 1Ç2021’de 516,1mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da %4,1’den %13,6’ya ulaşmıştır.

Tekfen, 1Ç2021’de 219,1mn TL de net finansman geliri kaydetmiş ve böylece 117mn TL’lik vergi gideri sonrası 412,2mn TL’lik ana ortaklık net dönem karı oluşmuştur. Şirket 1Ç2020’de 47,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Tekfen 2021 yılı olasılıklerinde bir güncellemede bulunmamıştır. Buna göre Şirket, 2021 yılında konsolide bazda satış gelirlerini 14.093mn TL, FAVÖK’ünü 1.250mn TL ve net dönem karını da 631mn TL olarak öngörmektedir.

Tekfen Holding’in hedef hisse fiyatını, kur artışları kaynaklı tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemelere karşın, risksiz faiz oranının %13’ten %15 düzeysine yükseltilmesi ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 20,15TL’den 19,75TL’ye çekiyoruz. Daha önceki  “AL” önerimizi de hissede son ayda yaşanan terakkie bağlı olarak, potansiyelin azalması nedeniyle “EKLE” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım