Tofaş Oto Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (28.04.2021)

Endekse Paralel Getiri

Fiyat (TL/hisse) 30,24
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 34,87
Potansiyel Getiri %15

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %29,9 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %45,0 artışla 6.4 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21,2 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %46,1 artışla 875.2 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 150 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 11 baz puan artışla %13,6 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,53 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %78,1 artışla 616.7 milyon TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %95,0 artışla 4.8 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç21’de 6.447 mn TL satış geliri (kons: 6.233 mn TL-Gedik: 6.293 mn TL), 875 mn TL FAVÖK (kons: 804 mn TL-Gedik: 797 mn TL) ve 617 mn TL net kar (kons: 467 mn TL-Gedik: 468 mn TL) açıklamıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %107 artışla 2,8 milyar TL olmuştur. 1Ç21’de şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi yıllık %73 terakki kaydederek 29 bin adet olurken, iç pazar %60 büyüme sergilemiştir. Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adeTürk Lirasıeri sırasıyla %74 ve %72 artışla 20 bin ile 9 bin adet olmuştur. Şirketin pazar payı %17,5’dan %18,3’e yükselmiştir. İhracat gelirleri yıllık %16 artışla 3,5 milyar TL olmuştur. Şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adeti sırasıyla %32, %7 ve %16 düşüş kaydederek 16 bin adet, 17 bin adet ve 33 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 1Ç21’de toplam satış hacmi yıllık %11 terakkile 62 bin adet olurken, ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %70’den %53’e gerilemiştir. 1Ç21’de şirketin FAVÖK marjı yatay kalırken, net karı güçlü satış büyümesi ile önemli ölçüde artış kaydetmiştir. Hisse 2021 yılı olasılıklerine göre 6,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü finansal sonuçların hisse üzerinde etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım