Tofaş Oto Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (4.02.2021)

2020 4.Çeyrek Finansal Sonuçları

Öneri: TUT
Fiyat (TL/hisse) 38,32
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 34,26
Potansiyel Getiri %-11

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %34,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %68,2 artışla 9.2 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %24,7 artışla 23.6 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %43,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 67,1 artışla 1.1 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %22,0 artışla 3 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 80 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 8 baz puan düşüşle %12,1 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 28 baz puan düşüşle %12,8 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,25 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %41,9 artışla 639.2 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %20,4 artışla 1.8 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %22,7 düşüşle 2.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 9.198 mn TL satış geliri (kons: 8.196 mn TL-Gedik: 8.012 mn TL), 1.111 mn TL FAVÖK (kons: 904 mn TL-Gedik: 828 mn TL) ve 639 mn TL net kar (kons: 670 mn TL-Gedik: 653 mn TL) açıklamıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %113 artışla 5,1 milyar TL olmuştur. 4Ç20’de şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi yıllık %48 terakki kaydederek 51 bin adet olurken, iç pazar %41 büyüme sergilemiştir.

Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adeTürk Lirasıeri sırasıyla %43 ve %59 artışla 36 bin ile 15 bin adet olmuştur. Şirketin pazar payı %17,5’dan %18,3’e yükselmiştir. İhracat gelirleri yıllık %33 artışla 4,1 milyar TL olmuştur. Şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adeti sırasıyla %29 düşüş, %26 ve %8 artış kaydederek 19 bin adet, 21 bin adet ve 40 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 4Ç20’de toplam satış hacmi yıllık %17 terakkile 91 bin adet olurken, ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %56’dan %45’e düşmüştür.

4Ç20’de şirketin FAVÖK marjı yatay kalırken, net karı güçlü satış büyümesi ile önemli ölçüde artış kaydetmiştir. Şirket 2021 yılına ilişkin öngörülerini paylaşmıştır. Buna göre; yurtiçi hafif araç pazarı (PC+LCV) (adet) 700-750 bin (yıllık %3-9 düşüş); Tofaş yurtiçi pazar satışları (adet) 120-135 bin (yıllık %5-15 düşüş), ihracat adeTürk Lirasıeri 150-165 bin (yıllık %27-40 artış), toplam üretim adeTürk Lirasıeri 265-290 bin (yıllık %4-16 artış) ve yatırımlar 100 mn euro (2020 gerçekleşen: 180 mn euro) olarak öngörülmektedir. Hisse 2021 yılı olasılıklerine göre 6,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü finansal sonuçların hisse üzerinde etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım