Tofaş Oto Hisse Önerisi / İntegral Yatırım – (4.02.2021)

Tofaş Oto – Hedef Fiyat: 48.65 TL

4Ç’de çeyreksel en yüksek düzey net kar

Tofaş (TOASO), 639 mn TL net kar ile çeyreksel en yüksek düzey düzeysine ulaştı. Piyasa olasılıksi 692.8 mn TL net kar yönündeydi. Net kar yıllık bazda %42 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %25 arttı. Böylelikle 2020 yılı net karında %20 artış kaydedildi. Net karda güçlü iç pazar performansı, maliyet disiplini ve koruyucu ihracat kontraTürk Lirasıarı etkili olmuş görünüyor.

Yurt içi piyasada güçlü performans

4Ç20 döneminde satış gelirleri, yıllık %68,2 artış göstererek 9,2 milyar TL’ye yükseldi. Güçlü iç piyasa satışları ve ihracattaki toparlanma ana belirleyici oldu. Yıllık bazda iç piyasa satış gelirleri %113 ve ihracat satış geliri %33 arttı. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %34 arttı. 2020’de gerçekleşen %25’lik gelir büyümesi temel olarak güçlü iç piyasa performansı ve fiyat disiplini sayesinde gerçekleşti. İç piyasa hacimlerindeki güçlü performans ve ihracat hacimlerindeki stabilizasyon 4Ç20’deki büyümenin ana unsurları olmuştur.

4Ç20’de Tofaş toplam satış hacmi yıllık bazda %20 büyüyerek 92 bin adede ulaştı. Satış hacimleri ve segment kırılımı dikkate alındığında 2020 yılında yurt içi pazarda PC satışları %68.8 oranında bulunurken, ihracat tarafında satış hacminin %52.2’sini PC oluşturmuş görünüyor. 2020’de, satış hacim miksindeki en önemli değişiklik iç piyasa hacimlerinde ticari otonun payında gözlenen yıllık 6.4 puanlık artış oldu.

2020 yılı Haziran ayında gevşetilen kısıTürk Lirasıamalarla birlikte iç piyasa aylık perakende satış hacimler önemli ölçüde arttı. Toplam iç piyasa perakende hacimleri 2020’de yıllık %61.3 artış göstererek 772.8 binlik adede ulaştı. Talepte güçlü toparlanma birikmiş talep, düşen faiz oranları, artan e-ticaret hacmi ve baz etkisi sayesinde gerçekleşti.

Brüt kar yıllık %78,1 artışla 1,2 milyar TL olurken, brüt kar marjı yıllık 0,7 puan artışla %13,4 düzeysinde gerçekleşti. Böylece brüt kar marjı geçen seneye göre 40 baz puanlık artış yönünde performans gösterdi. Yüksek iç piyasa gelir miksi ve fiyat disiplini bu performansta temel rol oynadı. Operasyonel kar marjı geçtiğimiz seneye göre 50 baz puan artış kaydederek 2020’de 9.6% düzeysine ulaştı.

İhracat Daraldı

2020’de, ihracat hacmindeki daralma Covid-19 sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasakları neticesinde yıllık bazda 39% olarak gerçekleşti. Binek oto ihracatı geçen yıla göre %43, hafif ticari oto %35 daraldı. Daralma devreye giren hurda teşviklerinin de etkisiyle yavaşlayarak Kasım ayında yerini büyümeye bıraktı. İhracat gelirleri Eylül ayıyla beraber toparlanmaya geçse de güçlü bir performans sergileyemedi. Bunun sonucunda şirketin ihracat oranı %70’lerdeyken 2020 yılında %46’ya düştü.

FAVÖK 1,1 milyar TL oldu

FAVÖK yıllık bazda %67 artış gösterirken, çeyreksel bazda %43,6 artış gösterdi ve 1,1 milyar TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 0,1 puan azalışla %12,1 düzeysinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %11,3 FAVÖK marjı elde edilmişti.

2020 Finansal Performans Özeti

2020 yılında adet bazındaki satış performansı 118 bin ihracat 142 bin iç pazar olmak üzere toplam 259 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam 2019 yılının %4 altında. Yurtiçi hacim neredeyse iki kat artmasına karşın ihracatın daralması %4’lük azalmada etkili olmuş görünüyor.

Buna karşın 2020 yılında 2019 yılına göre satış gelirleri %25 arttı. Yurt dışında 2020 yılında 10.821 mn TL satış geliri (2019:13.301 mn TL) elde edilirken, yurt içi pazarda 12.736 mn TL (2019: 5.596 mn TL) gelir oluştu. Yurt içi pazarda artan satış adedi satış gelirlerine olumlu yansımış görünüyor.

2020 yılında FAVÖK 2019 yılına göre %22 artarak 3.026 mn TL oldu. FAVÖK marjı 0,3 puan azalışla %12,8 düzeysinde gerçekleşti. Vergi Öncesi kar 2020 yılında bir önceki seneye göre %26 artarak 1.831 mn TL oldu. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 12 aylık net dönem kari %20,4 artışla 1,8 milyar TL’ye yükseldi.

Net borç durumu azalıyor

Şirketin yıl sonu itibari ile TOASO’nun 2.438 mn TL net borcu bulunuyor. Önceki çeyreğe göre 715 mn TL civarında bir azalma var. Bunu olumlu karşılıyoruz. 3Ç’de 1.2x olan Net borç /FAVÖK düzeysi 4Ç’de 0.8x düzeysine geriledi. Cari oran 1.18x ve likidite oranı 1.03x düzeysi ile ideal noktalarda.

Şirketin döviz bazındaki borçları yaptığı anlaşmayla birlikte Fiat tarafından üsTürk Lirasıenilmiş olup, al yada öde sistemine tabi bulunuyor. Şirket’in kur riski bulunmuyor. Şirketin nakit değerleri 2019 yıl sonuna göre 1,4 milyar TL artarak 4,2 milyar TL oldu. İşletme faaliyeTürk Lirasıerinden 1,6 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden 697,0 milyon TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyeTürk Lirasıerinden 254,0 milyon TL nakit girişi oldu.

Şirket 2021 yılı olasılıklerini açıkladı

Tofaş 2021 yıl sonu olasılıklerini yayımladı. Buna göre; yurtiçi hafif araç pazarında (PC+LCV) 700bin-750bin adet satış öngörürken, yurtiçi pazar satışlarının 120bin-135bin adet arası artmasını bekliyor. İhracat adeTürk Lirasıeri 150bin-165bin, toplam üretim adeTürk Lirasıerinin ise 265bin-290bin olması öngörülüyor. 2021 yılında 100M € yatırım yapılması beklenmekte.

Projeksiyon ve Hedef Fiyat

Tofaş Fabrikaların 2020 yılı finansal sonuçlarını olumlu buluyoruz. Bu sonuçlarla birlikte TOASO için İNA Modelimizdeki olasılıkmizi revize ettik. İNA yaklaşımına göre TOASO için 12 aylık hedef fiyatımızı 37.98 TL’den 48.65 TL düzeysine yükselttik. Borsa kapanışı olan 38.32 TL fiyata göre %27 terakki potansiyeli bulunuyor.

TOASO son finansalların ardından 10,74x f/k, 7,14x fd/favök çarpanından işlem görüyor. Tarihsel yaklaşıklarına göre hala cazip olan hisse için geri çekilmeler alım fırsatı olabileceğini düşünmekteyiz.

Kaynak: İntegral Yatırım