Tofaş Oto Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (28.04.2021)

Öneri: “AL”

Hedef Fiyat: 42.45 TL
Önceki Hedef Fiyat: 46.10 TL
Getiri Potansiyeli: %40.4

Tofaş, yılın ilk çeyreğinde piyasa olasılıksi 477mn TL ve bizim olasılıkmiz 463mn TL’nin oldukça üzerinde, geçen senenin aynı dönemine göre %78,1 artış göstererek 617mn TL net kâr açıkladı (1Ç20: 346mn TL). Beklentilerin üzerinde net kar rakamının açıklanmasında; 1) Yurt içi satış gelirlerindeki yıllık %107’lik artışın brüt kar rakamına pozitif katkısının, 2) Esas faaliyeTürk Lirasıerden kaynaklanan kur farkı gelirlerindeki artışın ve dolayısıyla güçlü seyreden faaliyet karlılığının etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Yurt içi perakende satış rakamlarına göre Tofaş’ın toplam araç satışları, güçlü iç talep ve satış hacim miksi sayesinde 1Ç20’deki 16.906 adetten 1Ç21’deki 28.583 adete yükselerek yıllık %69,1 artış göstermiştir. Şirket, pandemi nedeniyle tedarik zincirindeki aksaklıklar ve kısıTürk Lirasıamaların etkisiyle 1Ç21’de yıllık %16,0’lık düşüşle 33.108 ihracat satış adedi elde etmiştir (1Ç20: 39.425 adet). Satış gelirleri açısından Şirket, 1Ç20’ye göre yıllık %45,0’lik artışla 6.447mn TL net satış geliri (Şeker Yatırım: 6.191mn TL, Piyasa Ort.: 6.279mn TL) elde etmiştir (1Ç20: 4.447mn TL). TL’nin EUR karşısında değer kaybından kaynaklı olarak Şirket’in ihracat gelirleri, 1Ç21’de yıllık %16,0’lık artış göstererek 3.527mn TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Yurt içi satışlar da güçlü seyreden iç talep sayesinde yıllık %107 artarak 2.791mn TL olmuştur.

FiyaTürk Lirasıama ve maliyet disiplinleri sayesinde brüt kar marjı, 1Ç20’deki %13,3 düzeysinden 1Ç21’deki %13,4 düzeysine yükselmiştir. FAVÖK rakamı ise güçlü operasyonel faaliyeTürk Lirasıer sayesinde yıllık %46,1’lik artış göstererek 875mn TL olarak gerçekleşmiş, FAVÖK marjı da yıllık bazda 0.1yp artış göstererek 13.6%’ya yükselmiştir (Şeker Yatırım: 811mn TL, Piyasa Ort.: 801mn TL). Diğer taraftan Şirket’in net işletme sermayesi ihtiyacındaki terakki ve dağıtmış olduğu 1,5mlr TL’lik kar payı ödemesinin etkisiyle net borcu ilk çeyrek sonunda 4,8mlr TL’ye yükselmiştir (2020 yılsonu: 2,4mlr TL). Şirket’in Net Borç/FAVÖK rasyosu da ilk çeyrek sonunda 1,4x olarak gerçekleşmiştir (1Ç20: 1,15x).

FY2021 yılı olasılıkleri: Şirket, FY2021 yılı olasılıklerini korumuş olup yurtiçi perakende pazarının 700-750bin adet bandında olmasını beklerken, Tofaş markalı araç satışının ise 120-135bin düzeysinde olmasını beklemektedir. Şirket, FY2021 ihracat olasılıksini ise 150- 160bin adet olarak belirlemiştir. Şirket’in FY2021 yılı yatırım harcaması hedefi ise 100mn EUR düzeysindedir. Şirket’in, al ya da öde anlaşmaları ile korunan finansal yapısının ve Türkiye pazarındaki oturmuş pazar payının; pandeminin Şirket payları üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandıracağını öngörmekteyiz. FCA’nın marka gücü, Egea/Tipo markasının yarattığı ivme ve Covid-19 pandemisinin olumsuz etkisinin yaz aylarından itibaren azalmaya başlayacağı olasılıksiyle ihracat rakamlarında meydana gelebilecek olası toparlanmanın Şirket payları için daha çok yukarı yönlü riskler oluşturacağını düşünüyoruz. Ancak; pandemi nedeniyle küresel ölçekte yaşanan mikroçip tedarik sorununun, üretim faaliyeTürk Lirasıerinde aksamalara neden olabileceğini de göz önünde bulundurarak bu durumun Şirket payları için aşağı yönlü risk oluşturduğunu da ekliyoruz.

Kaynak: Şeker Yatırım