Tofaş Oto Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (4.02.2021)

Güçlü finansal sonuçlar…

“AL”
Hedef Fiyat: 46.10 TL
Önceki Hedef Fiyat: 46.10 TL
Getiri Potansiyeli: %20.3

Tofaş, yılın son çeyreğinde piyasa olasılıksi 693mn TL ve bizim olasılıkmiz 805mn TL’nin altında, geçen senenin aynı dönemine göre %41,9 artış göstererek 639mn TL net kâr açıkladı (4Ç19: 450mn TL). Net kar rakamının olasılıklerimizden düşük gerçekleşmesinin nedenini ise olasılıklerimizden daha yüksek gelen esas faaliyeTürk Lirasıerden giderleri ve finansman giderlerindeki artışa bağlıyoruz.

Yurt içi perakende satış rakamlarına göre Tofaş’ın binek araç satışları, güçlü iç talep ve satış hacim miksi sayesinde 4Ç19’daki 33bin adetten 4Ç20’deki 52bin adete yükselerek yıllık %20 artış göstermiştir. Şirket, pandemi nedeniyle tedarik zincirindeki aksaklıklar ve kısıTürk Lirasıamaların etkisiyle Ekim ayında düşen ihracat hacmini yılın son iki ayındaki toparlanma ile bir nebze telafi edebilmiş, 4Ç20’yi yıllık %7,7’lik sınırlı düşüşle 40.291 ihracat adedi ile tamamlamıştır (4Ç19: 43.790 adet). Satış gelirleri açısından Şirket, 4Ç19’a göre yıllık %68,2’lik artışla 9.198mn TL net satış geliri (Şeker Yatırım: 8.141mn TL, Piyasa Ort.: 8.266mn TL) elde etmiştir (4Ç19: 5.468mn TL). İyileşen ihracat hacmi ve EUR’nun TL’ye karşı değer kazanması sayesinde Şirket’in ihracat gelirleri, 4Ç20’de %33,2’lik artış göstererek 4.100mn TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Yurt içi satışlar da yılsonu kampanyaları ve güçlü seyreden iç talep sayesinde %113 artarak 5.097mn TL olmuştur.

FiyaTürk Lirasıama ve maliyet disiplinleri sayesinde brüt kar marjı 4Ç19’daki %12,7 düzeysinden 4Ç20’deki %13,4 düzeysine yükselmiştir. FAVÖK rakamı ise güçlü operasyonel faaliyeTürk Lirasıer sayesinde yıllık %67,1’lik artış göstererek 1.111mn TL olarak gerçekleşmiş, FAVÖK marjı da yıllık bazda 0.1 yp düşüş göstererek 12.1%’e gerilemiştir (Şeker Yatırım: 955mn TL, Piyasa Ort.: 904mn TL).

FY2021 yılı olasılıkleri: Şirket, FY2021 yılı yurtiçi perakende pazarının 700-750bin adet bandında olmasını beklerken, Tofaş markalı araç satışının ise 120-135bin düzeysinde olmasını bekliyor. Şirket, FY2021 ihracat olasılıksini ise 150-160bin adet olarak belirlemiştir. Şirket’in FY2021 yılı yatırım harcaması hedefi ise 100mn EUR düzeysindedir. Salgının AB + EFTA bölgesinde FCA için piyasa koşullarını kötüleştirmesi nedeniyle FY20’de ihracat satışlarında bir bozulma olduğunu görüyoruz. Ancak; Tofaş’ın, pandeminin olumsuz etkilerinin azalması halinde ihracattaki toparlanmadan en çok faydalanacak olan şirkeTürk Lirasıer arasında yer almasını bekliyoruz. 2021 yılının ilk yarısında yüksek seyretmesini beklediğimiz faiz ortamından dolayı iç talepte gözlenebilecek düşüşün olumsuz etkilerine rağmen 2Ç20’deki düşük baz etkisi sayesinde pazarın olumlu seyredeceğini, yılın ikinci yarısının ise yatay bir performansla tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu olasılıkler doğrultusunda; Şirket’in FY2021 yılında 27.7mlr TL net satış geliri, 3.38mlr TL FAVÖK ve 2.19mlr TL net kâr düzeysine ulaşmasını bekliyoruz.

Kaynak: Şeker Yatırım