Torunlar GYO Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (10.03.2021)

“Torunlar GYO Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Elde Edilen Değer Artış Gelirleri ile Birlikte 4Ç2020’de 737mn TL Net Dönem Karı Kaydetti…”

Öneri “TUT”
Kapanış Fiyatı: 3,64 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 3,70TL

Torunlar GYO 4Ç2020’deki net dönem karı (konsolide) yıllık %20,5 oranında azalarak 737,4mn TL’ye gerilemiştir. Piyasanın yaklaşık kar olasılıksi 808mn TL iken, bizim olasılıkmiz 458mn TL kar yönündeydi. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışından elde edilen 744mn TL gelirin 320mn TL olan olasılıkmizin üzerinde gelmesi tahminimizdeki sapmada ana faktör olmuştur.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılındaki net dönem karı 293mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %66,2 oranında düşüş kaydetmiştir. Bu düşüşte daha düşük gayrimenkul değerleme geliri ve daha yüksek finansman gideri ana etkenler olmuştur.

Torunlar GYO’nun 4Ç2020’deki satış gelirleri 329,5mn olarak gerçekleşmiş ve yıllık %10,2 oranında artış göstermiştir. Şirket’in kira gelirleri pandemi etkisiyle yıllık %15,8 oranında azalarak 135,6mn TL’ye düşerken, konut ve ofis satış gelirleri %58,1 oranında artmış ve 161,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise 4Ç2020’de 231,8mn TL gerçekleşerek yıllık %11,8 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK ise aynı dönemler itibarıyla %11,4 oranında artış kaydetmiş ve 198,4mn TL’ye (olasılık: 182mn TL) yükselirken, FAVÖK marjı 0,6 puan artarak %60,2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışından bu çeyrekte 743,9mn TL gelir (4Ç2019: 954,1mn TL) kaydeden Şirket, 179,4mn TL net finansman gideri yazmıştır.

Ekspertiz değerlerine göre Şirket’in Net Aktif Değeri (NAD) Aralık 2020 itibarıyla 8,8 milyar TL (5. Levent Projesi hariç) düzeysindedir. 10 Kasım 2021 tarihi itibarıyla NAD’a göre %58,2 oranında iskontolu işlem gören Torunlar GYO’nun tarihi iskontosu %56,5 iken son bir yıllık ortama iskontosu %63,5’tir.

Şirket’in döviz açık durumu azalmaya devam ederken, bir önceki çeyrekte 58,5mn USD olan açık durum dördüncü çeyrekte 42,4mn USD’ye, 140,8mn EUR bazındaki açık durumu ise 97,9mn EUR’ya kadar gerilemiştir. Diğer yandan net borç 4,45 milyar TL tutarında iken, Net Borç /FAVÖK oranı 7,5x düzeysindedir.

Kaynak: Ziraat Yatırım